WSI – żołnierze przeklęci. „Kiedy odpowiedzialni poniosą karę?” | Gazeta Bałtycka

WSI – żołnierze przeklęci. „Kiedy odpowiedzialni poniosą karę?”

„Minęło kilkanaście lat od rozwiązania WSI. Dla pokolenia, które niedawno weszło w życie dorosłe, to zdarzenie tak odległe jak zamach na Word Trade Center czy początek wojny w Afganistanie. Dla pokolenia, które już na początku XXI wieku posiadało zdolność śledzenia i oceniania wydarzeń politycznych, rozwiązanie zostało odnotowane jako mało istotne, bez większego wpływu na życie społeczne i gospodarcze. Nieliczni jednak zdają sobie sprawę, że rozwiązanie WSI, sposób w jaki to zrobiono, istotnie wpłynęło na stan bezpieczeństwa państwa i ma swoje konsekwencje aż do dzisiaj.

Pomysł napisania książki o rozwiązaniu pojawił się, gdy Antoni Macierewicz w 2015 roku otrzymał nieograniczony i niekontrolowany na Siły Zbrojne RP. Było pewne, że ta misja zakończy się źle dla wojska, a straty materialne i wizerunkowe będą trudne do oszacowania…

Autorzy podsumowują działania byłego ministra obrony narodowej i jego politycznego zaplecza w związku z rozwiązaniem i powołaniem SWW i SKW jesienią 2006 roku i przywołują wiele zdarzeń, których byli uczestnikami. Cenny głos w sprawie zabiera też RP Bronisław Komorowski, ostatni szef generał Marek Dukaczewski, były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak i były dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Mirosław Różański.

Autorzy udowodnili, że wszelkie zarzuty stawiane w kampanii wyborczej w 2005 roku miały wyłącznie charakter politycznej ekspansji i nie znalazły żadnego potwierdzenia procesowego. Przywołali zdarzenia, które obnażają ciemną stronę polityki i ujawnili działań, które nie miały nic wspólnego z ustawowymi zadaniami służb specjalnych.
Dzięki tej książce każdy będzie mógł ocenić polityczne decyzje, które przewróciły system bezpieczeństwa w naszym kraju”.

Rzeczywiście książka ta pokazuje, jakim państwem jest Polska, opisując jednocześnie mechanizmu władzy w naszym kraju. Obraz przedstawiony nie nastraja optymizmem, gdyż z treści książki, wynika, że nasz kraj przypomina dom na glinianych nogach, kraj, w którym nie obowiązują żadne procedury, decyzje są podejmowane bez zastanowienia. W książce znajduje się wywiad z byłym Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, który opisuje przyczyny i skutki rozwiązania WSI. Niewątpliwie rozwiązanie i tryb rozwiązania WSI, nadwątliło bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski, poprzez opublikowanie raportu z likwidacji tej formacji wojskowej.

Z książki jasno wynika, że poprzez rozwiązanie WSI, Polska straciła oczy i uszy, w tym niezwykle trudnym i skomplikowanym świecie. Pytanie jakie płynie z książki, jest następujące: czy i kiedy osoby odpowiedzialne za likwidacje WSI, poniosą odpowiedzialności za tryb oraz samą decyzję?

Po przeczytaniu tej niezwykle ciekawej publikacji, wydaje się, że konieczne jest powołanie komisji śledczej przez Sejm RP. Z czystym sumieniem mogę tę książkę polecić przede wszystkim obywatelom, którzy są suwerenem i to oni decydują o najważniejszych sprawach w Państwie.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika