Słowo Obraz Terytoria - gdańskie wydawnictwo Janusza Palikota ogłosiło upadłość | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 28.01.2013

Wydawnictwo założone przez Janusza Palikota przestaje istnieć

Gdańskie wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, którego założycielem był Janusz Palikot, przestaje istnieć. Sąd ogłosił upadłość spółki wzywając jednocześnie wierzycieli do zgłaszania ewentualnych roszczeń.

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria mieściło się w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej.

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria powstało jesienią 1995 roku w Gdańsku, publikujące książki z dziedziny literatury pięknej, historii literatury, eseistyki, krytyki literackiej, filozofii, sztuki i nauk społecznych.

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria publikowało dzieła wielu pisarzy, filozofów, badaczy literatury i sztuki, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wśród nich m.in.: Maria Janion, Jan Białostocki, Konstanty Jeleński, Jan Kott, Andrzej Chojecki, Aleksander Jurewicz, Ryszard Legutko, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Rosiek, Krzysztof Rutkowski, Jerzy Szyłak, Mariusz Wilk, Cezary Wodziński, Gaston Bachelard, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Starobinski, Raoul Vaneigem, Sławomir Mrożek, Michaił Bachtin.

Przedstawiało również pisarzy literatury współczesnej tak z Polski, jak i z zagranicy, m.in: Adam Wiśniewski-Snerg, Leena Lehtolainen, Walter Moers, Ingmar Bergman.

Przez kilkanaście lat działalności wydawnictwo opublikowało setki książek obejmujących aż 44 serie wydawnicze. Najważniejsze z nich to: Pasaże, Klasyka Światowej Humanistyki, Terytoria Kina, Terytoria Teatru, Terytoria Skandynawii, Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii, Rzeczy Literackie, Idee, Świadectwa, czy Artyści.

Założycielem i współwłaścicielem wydawnictwa „słowo/obraz terytoria” był Janusz Palikot.

WYDAWNICTWO SŁOWO OBRAZ TERYTORIA SP. Z O. O.

  • KRS: 0000091501
  • Adres: ul. Grunwaldzka 74/3, Gdańsk, pomorskie
  • Prezes Zarządu:
  • Wiceprezes Zarządu: Maria Jolanta Gospodarek

KOMUNIKAT

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 115/12, ogłosił upadłość Wydawnictwa Słowo/Obraz/Terytoria Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, z możliwością zawarcia układu. Sprawowanie zarządu całym majątkiem upadłego powierzono upadłemu. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie S.S.R. Anny Stankiewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Holender. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać z sygn. VI Gup. 40/12.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>