Najbogatsze i najbiedniejsze kraje UE według wskaźników PKB i AIC | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 16.12.2013

Najbogatsze i najbiedniejsze kraje UE według wskaźników PKB i AIC

Ekonomiści wskazali, w których krajach europejskich żyje się na wysokim poziomie, a w których sytuacja ekonomiczna ludności jest gorsza.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Europejska Agencja Statystyczna (Eurostat) opublikowała raport z aktualnymi danymi PKB z każdego kraju Unii Europejskiej. Obliczanie produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca sporządzono za pomocą parytetu siły nabywczej (PPPs). Standard ten jest stosowany dla wygody porównań międzynarodowych. Zapewnia, że dla tej samej ilości pieniędzy, przeliczonych według kursów bieżących w walutach krajowych, można uzyskać taką samą ilość towarów i usług.

W ten sposób  można było uszeregować najbogatsze i najbiedniejsze kraje w UE  ( podane są w procentach średniego PKB w UE ):

 • Luksemburg ………..263
 • Austria ………………..130
 • Irlandia ……………….129
 • Holandia …………….128
 • Szwecja……………….126
 • Dania ………………….126
 • Niemcy………………..123
 • Belgia………………….120
 • Finlandia……………..115
 • Francja………………..109
 • Wielka Brytania….. 106
 • Włochy…………………101
 • Hiszpania……………….96
 • Cypr……………………….92
 • Malta……………………..86
 • Słowenia…………………84
 • Czechy…………………….81
 • Słowacja………………….76
 • Portugalia………………..76
 • Grecja……………………..75
 • Litwa……………………….72
 • Estonia…………………….71
 • Polska…………………….67
 • Węgry………………………67
 • Łotwa……………………….64
 • Chorwacja…………………62
 • Rumunia……………………50
 • Bułgaria…………………….47

Uderzająco wysoki wynik Luksemburga nie był zaskoczeniem dla ekspertów. Mały kraju o rozwiniętym przemyśle i sektorze bankowym, codziennie przyciąga do pracy tysiące ludzi z sąsiednich krajów, którzy w rezultacie przyczyniają się do wzrostu gospodarki lokalnej. Specjalnie nie dziwi także wynik najbiedniejszych krajów UE – Rumunii i Bułgarii.

Innym wskaźnikiem jest spożycie indywidualne per capita (actual individual consumption, AIC), które precyzyjniej odzwierciedla materialny poziom ludności. W pierwszej dziesiątce krajów przedstawia się on w następujący sposób:

 • Luksemburg ……………138
 • Niemcy……………………123
 • Austria…………………….120
 • Szwecja……………………117
 • Finlandia………………….116
 • Wielka Brytania………..114
 • Francja…………………….114
 • Dania……………………….114
 • Belgia……………………….113
 • Holandia…………………..111

Na ostatnich miejscach znów Rumunia – 50 i Bułgaria -49. Dla Polski wskaźnik ten wynosił 73, co stawia nas razem ze Słowacją na 16 miejscu.

Źródło: Komsomolska Prawda
Opracował: Zenon Lica

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika