Co wiemy o katastrofie smoleńskiej? "Najważniejsze śledztwo wciąż we mgle wątpliwości" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 11.05.2017

Co wiemy o katastrofie smoleńskiej? „Najważniejsze śledztwo wciąż we mgle wątpliwości”

10 kwietnia każdego roku odbywają się uroczystości upamiętnienia ofiar największej katastrofy w powojennej historii Polski. Jednak nie są to wspólne uroczystości, a uroczystości podzielone co najmniej na na dwa obozy bliskich ofiar tej samej tragedii. Smutne jest to, że jako Polacy, nie umiemy wspólnie uhonorować pamięci wszystkich, którzy zginęli. Tym bardziej, że śp. Prezydent Lech Kaczyński połączył wszystkich w celu upamiętnienia kaźni sowieckiej.

Siedem lat po największej katastrofie lotniczej wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na wiele pytań.

Pytania otwarte w sprawie smoleńskiej są następujące:

 1. Czy Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w zakresie zmiany decyzji Konsula RP w Smoleńsku    w sprawie wystąpienia do władz Federacji Rosji o wprowadzenie eksterytorialności miejsca   katastrofy?
 2. Czy Prokuratora Krajowa ustali, dlaczego ww. decyzja Konsula RP została wycofana przed jej rozpoznaniem przez Premiera Rosji lub też Prezydenta Rosji?
 3. Czy Prokuratora Krajowa przesłucha byłego Premiera RP Donalda Tuska na okoliczność tego, czy ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski poinformował go o wniosku Konsula RP w zakresie wprowadzenia eksterytorialności obszaru katastrofy z dnia 10.04.2010 roku?
 4. Czy Prokuratora Krajowa przesłucha ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego na okoliczność zmiany decyzji Konsula RP w zakresie wystąpienia do Władz Federacji Rosji o eksterytorialność miejsca Katastrofy z  dnia 10.04.2010 roku?
 5. Czy Prokuratora Krajowa przesłucha ówczesnego Konsula RP na okoliczność decyzji w zakresie wystąpienia o eksterytorialność miejsca Katastrofy  z dnia 10.04.2010 roku?
 6. Czy Prokuratura Krajowa podejmie śledztwo wobec odpowiedzialności za przygotowanie i zabezpieczenie wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 10.04.2010 roku generała Mariana Janickiego, ówczesnego Szefa Biura Ochrony Rządu na okoliczność:
  – Braku przeprowadzenia rekonesansu na miejscu wizyty delegacji w  dniu  10.04.2010 roku?
  – Braku pojazdów przejazdu BOR dla delegacji, które miałyby przewieźć ją z lotniska na miejsce uroczystości i z powrotem.
  – Przerwania czynności sprawdzających tj. sprawdzenia pirotechnicznego TU-154M przez funkcjonariusza BOR w dniu 10.04.2010 roku, której powodem miał być wysoki hałas panujący na pokładzie TU-154 M?
 7. Czy Prokuratura Krajowa przesłucha byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na okoliczność motywów awansowania Mariana Janickiego na stopień Generała Dywizji mimo ujawnionych nieprawidłowości w raporcie NIK z przygotowania wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w dniu 10.04.2010 roku w Smoleńsku ?
 8. Czy Prokuratura Krajowa wystąpi do rządu Niemiec z wnioskiem o:
  – Odtajnienie raportu BND w sprawie Katastrofy Tu-154 M z dnia 10.04.2010 roku ?
 9. Czy Prokuratura Krajowa przeprowadzi dowód z przesłuchania szefów służb: ABW, AW, SKW na okoliczność zabezpieczenia kontrwywiadowczego wizyty Prezydenta RP wraz z delegacją w dniu 10.04.2010 i prowadzenia czynności już po samej katastrofie w tym śledztwa od dnia 10.04.2010 roku?
 10. Jakie było zabezpieczenie operacyjne AW w Smoleńsku? Ze słów byłego oficera Polskiego Wywiadu Piotra Wrońskiego wynika, że AW w dniu 10.04.2010 roku miała obniżony stan osobowy w Smoleńsku mimo wizyty o podwyższonym ryzyku. Czy Prokurator przesłucha Piotra Wrońskiego na okoliczność wiedzy o stanie AW w dniu katastrofy?
 11. Dlaczego szef AW i w dniu 10.04.2010 roku nie wprowadzili stanu gotowości, czy nie zasugerowali tego premierowi Donaldowi Tuskowi?
 12. Czy ówczesny premier Donald zlecił AW i procedury na wypadek utraty Tajemnicy Państwowej przy zabezpieczaniu miejsca Katastrofy biorąc pod uwagę to, że na pokładzie TU-154M były źródła mogące spowodować utratę tajnych danych?
 13. Czy AW lub miały wiedzę o  raporcie BND, a jeśli tak, to jakie czynności poczyniły w celu zbadania treści tego raportu?
 14. Czy premier Donald naciskał na AW i ABW,  by te nie przeprowadzały czynności procesowych oraz operacyjnych?
 15. Czy Premier Donald znał raport BND w sprawie przyczyn katastrofy?
 16. Czy Prokuratura Krajowa przeprowadzi dowód z Raportu Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) z marca 2014 roku, z którego ma wynikać, że:
  – jest wysoce prawdopodobny zamach przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzony przez oddział FSB pod dowództwem generała Jurija Desinova?
  – wedle wiedzy pułkownika polskiego wywiadu Roberta zamach miałby być zlecony przez wysoko postawianego polskiego o pierwszej literze nazwiska T., tzn., czy Prokuratura odniesie się do ujawnionych faktów przez niemieckiego dziennikarza Juergena Rotha w książce Smoleńsk 2010?
 17. Czy Prokuratura Krajowa postawi zarzuty byłemu premierowi Tuskowi w przedmiocie niedopełnienia obowiązków, zdrady stanu lub innych tego typu czynów?
 18. Czy Prokuratura Krajowa wyjaśni, dlaczego ówczesny Prokurator Generalny zgodził się na to, żeby śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej prowadziła Prokuratura Wojskowa podległa Ministrowi Obrany Narodowej, który to mógł być odpowiedzialny za nieprawidłowości w organizacji lotu do Smoleńska w dniu 10.04.2010 roku?
 19. Czy Prokuratura Krajowa sprawdzi, czy fakt typowania na szefa NATO śp. Generała Franciszka Gągora mógłby być motywem ewentualnego zamachu na TU-154M w dniu 10.04.2010 roku w Smoleńsku przy udziale tak zwanych „żołnierzy Gazpromu”?
 20. Czy Prokuratura Krajowa dysponuje nagraniem z kamer przemysłowych, które miały zarejestrować rozmowę między pilotem TU-154M a generałem Błasikiem tuż przed wylotem do Smoleńska? Czy Prokurator zarządzi przeprowadzenie dowodów z opinii biegłego czytającego z ruchu warg, by odczytać treść tej rozmowy?
 21. Kiedy Prokuratura przesłucha: Donalda Tuska, Radosława Sikorskiego, szefów AW i będących na ww. stanowiskach?
 22. Czy Prokuratura Krajowa przesłucha sekretarzy pracujących we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach państwowych z lat 2007 -2015 na okoliczność wiedzy o katastrofie lotniczej z dnia 10.04.2010 roku?
 23. Czy Prokuratura Krajowa przesłucha byłego ministra Jerzego Millera na okoliczność badania katastrofy lotniczej z 10.04.2010 roku?

Stanowisko Prokuratury Krajowej w sprawie odpowiedzi na ww. pytania :

Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik w rozmowie telefonicznej powiedziała nam, że Prokuratura Krajowa nie odpowie na wyżej przedstawione pytania, gdyż mogłoby to narazić Prokuraturę na ujawnienie tajemnicy śledztwa.’

Co wiemy po 7 latach od katastrofy?

– 10.04.2010 roku w Smoleńsku zginęło 96 osób wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.

– Znamy krytyczny raport NIK w sprawie organizacji ochrony najważniejszych osób w państwie.

– Miało miejsce niszczenie wraku TU-154 M przez ekipy pracujące na miejscu katastrofy.

– Miało miejsce zbezczeszczenie ciał ofiar.

Stan śledztwa w sprawie Katastrofy z 10.04.2010 roku wedle Prokuratury Krajowej:

 1. Sukcesem Zespołu Śledczego jest umiędzynarodowienie śledztwa poprzez zaangażowanie do badań renomowanych zagranicznych instytutów i światowej klasy specjalistów o niekwestionowanym autorytecie. Współpraca z nimi gwarantuje fachowość i niezależność ustaleń – mówił Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek.
 2. Zebrane na obecnym etapie postępowania dowody dały podstawy do wydania wobec trzech obywateli Federacji Rosyjskiej zarzutów o umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym oraz pomocnictwa do tego czynu – dodał prokurator Marek Pasionek.

Śledztwa poboczne
– Obejmują one m. in. takie kwestie, jak niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, nadużycie zaufania w stosunkach z zagranicą przez funkcjonariuszy publicznych, nieprawidłowości w prowadzeniu przez byłą Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie postępowania dotyczącego katastrofy pod Smoleńskiem, czy oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach – mówił prokurator Krzysztof Schwartz – Zastępca Naczelnika Zespołu Śledczego Nr I.

Potrzeby śledztwa
– Zapowiadałem potrzebę umiędzynarodowienia śledztwa dotyczącego przyczyn i okoliczności katastrofy samolotu Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska wojskowego w Smoleńsku i dzięki ogromnemu wysiłkowi i nakładowi pracy prokuratorów to dzieje się obecnie – podkreślał prokurator Marek Pasionek. – Zespół śledczy nawiązał współpracę z renomowanymi instytutami badawczymi z Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii i Hiszpanii, aby zapewnić pełną fachowość i rzetelność badań fizykochemicznych – wyliczał Zastępca Prokuratora Generalnego.

Zmiana zarzutów wobec podejrzanych
– Zebrane na obecnym etapie postępowania dowody dały podstawy do wydania, wobec trzech obywateli Federacji Rosyjskiej, zarzutów o umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym oraz pomocnictwa do tego czynu – dodał prokurator Marek Pasionek.

Jednocześnie należy przypomnieć, że cały czas trwają ekshumacje ciał ofiar katastrofy w celu określenia przyczyn śmierci poszczególnych osób i określenie ich właściwego miejsca pochówku.

Podsumowując, śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy z 10.04.2010 roku potrwa jeszcze wiele długich lat, gdyż czynności procesowe są w toku. Należy też pamiętać, że nie można przeprowadzić przewodu Sądowego bez zabezpieczania wraku TU 154 M.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 2 komentarze
Napisano
 1. Johny Pollack pisze:

  na razie tylko na szybko przejrzalem, ale dobre pytania…

  I bardzo niewygodne dla niektorych na pewno !

  Juz kilka dni po tej katastrofie/zamachu nie mialem watpliwosci co sie wydarzylo. Jako tak na czuja.

 2. Obserwator pisze:

  Tak, dobre pytania, a czy polityk o kaprawych oczach i nazwisku zaczynającym się na te kiedyś wreszcie
  odpowie na nie ?!?

  A dla tych, którzy myślą iż w wersję zamachu wierzą tylko PISiaki i oszołomy, polecam książkę niemieckiego dziennikarza,( ktory ma poglady inne niz pis, jest profesjonalista w tym co robi i super zobaczyc sprawe z innego punktu widzenia niz polski )to jest dla nich kij w gardle :

  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/3958575/smolensk-2010-spisek-ktory-zmienil-swiat/opinia/36901690

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika