Ćwiczenia służb w sytuacjach nagłych | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 24.09.2022

Ćwiczenia służb w sytuacjach nagłych

Zakończyła się największa w kraju, wyjątkowa impreza, w której udział biorą formacje specjalne podległe MON, MSWiA i MS.

Opadły emocje po zakończeniu XV edycji Paramedyka, która odbywała się na terenie Pomorza od 18 do 22 września. Impreza dotyczyła „Działań ratunkowych służb w sytuacjach wystąpienia zdarzenia nagłego” a honorowym patronatem objął ją Komendant Główny Policji. Udział w tegorocznych warsztatach, konferencji i zawodach wzięło 17 ekip z całego kraju.

Impreza organizowana jest przede wszystkim po to, aby zwrócić uwagę na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych. Celem jest przygotowanie policjantów, żołnierzy, ratowników taktycznych, dowódców i personelu medycznego do dobrej organizacji działań w ramach polskiego TCCC, a poprzez to zmniejszenie ryzyka i śmiertelności na polu walki. A przede wszystkim utrwalenie podstawowej wiedzy w zakresie czynności ratunkowych. Konkurencje w każdej edycji zawodów są inne i do samego końca trzymane w tajemnicy.

Organizatorzy za każdym przygotowują poszczególne etapy zawodów tak, żeby były zaskakujące a zarazem bardzo realistyczne. W tegorocznym praktycznym szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej udział wzięło 17 zespołów z uzbrojonych formacji specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Sprawiedliwości tj.:

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, SPKP w Białymstoku, SPKP w Bydgoszczy, SPKP w Gdańsku, SPKP w Łodzi, SPKP w Olsztynie, SPKP w Poznaniu, SPKP w Radomiu, SPKP w Rzeszowie,SPKP w Szczecinie, ABW, 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, 16. Batalion Powietrznodesantowy w Krakowie, Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, SOP, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy Zarząd w Olsztynie.

Wyróżnione w XV edycji Paramedyka zostały 3 drużyny tj.:
1 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
2 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Olsztynie,
3 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Białymstoku.

Czytaj dalej…

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika