Nie milkną echa po emisji filmu braci Sekielskich | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 15.05.2019

Nie milkną echa po emisji filmu braci Sekielskich

Dokument braci Sekielskich pt. „” wstrząsnął całą Polską, natomiast hierarchia kościelna wydaje się nie dostrzegać problemu. Czy orany Państwa, w szczególności prokuratura podejmie sprawy ujęte w filmie?

O to zapytaliśmy Łukasz Łapczyński – rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Czy Prokuratura Okręgowa w Warszawie przeprowadzi czynności sprawdzające w kwestii ujawnionych informacji w filmie braci Sekielskich?

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie prowadzone jest dochodzenie w sprawie nie stosowania się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie wyrokiem z dnia 9 lipca 2012 r. zakazu wykonywania zawodu nauczyciela oraz wykonywania działalności związanej z wychowywaniem, edukacją oraz opieką nad małoletnimi poprzez prowadzenie w grudniu 2018 r. rekolekcji, w tym mszy świętej dla dzieci z nauką w Parafii Św. Józefa w Malborku, tj. o przestępstwo określone w art. 244 kk.

Przedmiotowe dochodzenie zostało wszczęte w dniu 2019 r. Zostało zainicjowane zawiadomieniem pełnomocnika jednej z pokrzywdzonych małoletnich w sprawie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, a następnie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, zakończonej wyrokiem skazującym i orzeczeniem zakazu, o którym mowa wyżej.

Jakie czynności śledcze planuje prokuratura w opisanej sprawie?

Postępowanie dowodowe jest w toku; Policja realizuje wskazane przez prokuratora czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśniania okoliczności zdarzeń objętych postępowaniem.

Wcześniej – w maju 2010 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi O. Ww. postępowanie zostało zakończone wyrokiem skazującym z lipca 2012 r.

***

Jednocześnie warto tu wspomnieć, że Prokurator Generalny Zbigniew powołał zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego „Tylko nie mów nikomu” – przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik.


Polub Gazetę Bałtycką na Facebooku:

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika