"Lewe" faktury VAT i "pranie brudnych pieniędzy" przy największych pomorskich inwestycjach | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 7.01.2014

„Lewe” faktury VAT i „pranie brudnych pieniędzy” przy największych pomorskich inwestycjach

Gdańska Prokuratura Apelacyjna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom w związku z przestępstwami przy realizacji kilku dużych inwestycji na terenie województwa pomorskiego. Sprawa dotyczy fałszowania faktur VAT na kwotę ponad 36 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy w kwocie ponad 43 mln zł.

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia.

Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia.

W dniu 31 grudnia 2013 roku, prokurator Wydziału V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko jedenastu oskarżonym, w tym przeciwko pięciu o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

W akcie oskarżenia prokurator zarzucił popełnienie w okresie od sierpnia 2006 r. do 24 lutego 2010 r. w Gdańsku, sześćdziesięciu pięciu przestępstw, w tym między innymi:

  • wystawianie dokumentów w postaci fikcyjnych protokołów odbioru robót budowlanych i poświadczanie w tych dokumentach nieprawdy o wykonaniu prac budowlanych, ich przebiegu i odbiorze; łącznie w toku śledztwa zabezpieczono 359 tego typu dokumentów,
  • wystawianie faktur VAT, za usługi budowlane, które w rzeczywistości nie zostały wykonane przez podmioty gospodarcze, które wystawiły te faktury; łącznie w toku śledztwa zabezpieczono 370 tego typu faktur, na łączną kwotę 36 808 349,65 zł,
  • „pranie brudnych pieniędzy”, przez obrót na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi będącymi rzekomą zapłatą za fikcyjnie wykonane roboty budowlane. Łącznie pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, zarówno firm owymi, jak i prywatnymi, oskarżeni przelali 43 798 676,15 zł, przy czym wykonując wielokrotne dalsze przelewy, a także wypłaty i wpłaty gotówkowe, podejmowali czynności mające na celu udaremnienie i znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia i miejsca przechowania tych pieniędzy. W końcowej fazie oskarżeni, w większości wypłacili te środki płatnicze, w gotówce. Tego rodzaju działania, finalnie miały na celu uniknięcie zapłaty i uniemożliwienie wyegzekwowania należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, w łącznej kwocie 4 652 571,64 zł.
  • składanie deklaracji podatkowych VAT-7, w których wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT obniżano, wykorzystując nierzetelne faktury dokumentujące niewykonane w rzeczywistości roboty budowlane.

Tego rodzaju deklaracje podatkowe VAT-7, które składali rzeczywiści wykonawcy robót budowlanych, dotyczyły podatku VAT w kwocie 4 652 571,64 zł i ta kwota stanowi wartość uszczuplenia podatkowego Skarbu Państwa.

Spośród inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego, można wymienić chociażby prace w związku z budowami: Autostrady A-1, Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku–Letnicy, Centrum Handlowo Usługowego w Dolnym Sopocie, Galerii Oliwskiej (!), a także prace związane z wykonaniem instalacji sanitarnych w hotelu „Dwór Oliwski” w Gdańsku.

Z ustaleń dokonanych przez Urzędy Skarbowe, z ustaleń Policji, a także z zeznań świadków, wynika, że część podmiotów „zaangażowanych” w realizację wyżej wskazanych budów, nie prowadziła żadnej działalności, poza wystawiani em pustych (kosztowych) faktur, za rzekomo wykonane prace. Dotyczy to między innymi:

  • „Kowal Trans Olbud” Sp. z o.o., założona przez oskarżonych Marcina J. i Marka K., z inicjatywy oskarżonego Pawła K. Podmiot ten nie pro wadził żadnej działalności, poza wystawianiem nierzetelnych faktur kosztowych, w cel u wykorzystania przez w/w podmioty gospodarcze.
  • „Komax” Sp. z o.o., założona przez oskarżonych Marcina J. i Adama J., z inicjatywy oskarżonego Ryszarda W. Jedynym celem i zakresem działalności spółki było wystawianie nierzetelnych faktur kosztowych. Wszystkie tego rodzaju faktury przyjmował oskarżony Paweł K.
  • „Staltrans” Sp. z o.o., podmiot założony tylko po to, aby wystawiać nierzetelne faktury kosztowe, dla potrzeb oskarżonego Pawła K.
  • „Stanrem” Sp. z o.o., podmiot założony również tylko po to, aby wystawiać nierzetelne faktury kosztowe, dla potrzeb oskarżonego Pawła K.
  • „Futura” Grzegorza B., podmiot uczestniczący w obrocie nierzetelnymi fakturami kosztowymi. Podmiot ten przyjmował tego typu faktury od „Kowal Trans Olbud” oraz „Staltrans”, a następnie wystawiał własne faktury kosztowe, dla potrzeb oskarżonego Pawła K.
  • „Globe” Jarosława G., podmiot również uczestniczący w obrocie nierzetelny mi fakturami kosztowymi. Podmiot ten przyjmował tego typu faktur y od „Staltrans” i „Stanrem”, a następnie wystawiał własne faktury kosztowe, dla po trzeb oskarżonego Pawła K.

Podmioty te nie zatrudniały pracowników, nie posiadały i nie wynajmowały specjalistycznego sprzętu budowlanego, nie prowadziły żadnych biur. Jedynym ich przedmiotem działalności było wystawianie faktur, wykazujących rzekomo wykonane prace, o zakresie ściśle skorelowanym z pracami budowlanymi faktycznie zrealizowanymi przez: „G.M.” Marcina G.,„G&M” Tomasza G. i Macieja M., P.I.S. – Sanbud Jerzego P. oraz IBGL – sp. z o.o., zarządzaną przez Pawła K. i Katarzynę K.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 i kary grzywny oraz konieczność zapłaty uszczuplonego podatku VAT.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika