NOWOŚĆ: Książka o nazwiskach Polaków | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 18.12.2019

NOWOŚĆ: Książka o nazwiskach Polaków

Skąd pochodzi Twoje nazwisko? W jaki sposób kształtowało się i zmieniało przez wieki? Kim byli i czym zajmowali się Twoi przodkowie? Na te i wiele innych pytań możesz znaleźć odpowiedź w wyjątkowej książce pt. „ mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.”, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka jest wyjątkowa choćby dlatego, że niewiele jest takich pozycji na rynku. Poza tym pokazuje ona, w jaki sposób kształtowały się mieszkańców nie tylko w jednej z najstarszych kociewskich wsi, ale szerzej – całego Kociewia. Tytułowa wieś Pączewo w tym wypadku jest punktem wyjścia do ogólnego spojrzenia na zagadnienia dotyczące nazwisk Polaków.

Obok analizy typów nazwisk, ich motywacji i pozajęzykowych czynników (w tym czynników historycznych), które miały wpływ na powstanie nazwisk, książka zawiera obszerny nazwisk zawierający informacje dotyczące ich etymologii.

Łącznie publikacja zawiera blisko 2 tys. nazwisk głównie pochodzenia polskiego i niemieckiego. Aby łatwiej było znaleźć konkretne nazwisko – książka zawiera ich alfabetyczny indeks.

Fragment recenzji:

„Monografia ma charakter opracowania, łączącego diachronię z synchronią. Wartościowy i znaczący ilościowo i jakościowo zbiór onimów przeanalizowano oraz opisano pod względem ich budowy i etymologii, a także powiązania z ewolucją dwóch języków – polskiego i niemieckiego.

[…]

przedstawione w pracy nie były wcześniej przedmiotem badań językoznawczych, rozprawa wnosi więc nową porcję wiedzy na temat historii Kociewia i dziejów żyjących tu rodzin. Powinna więc cieszyć się również zainteresowaniem osób prowadzących badania genealogiczne. Są one obecnie modne, ale ważniejsze od popularności jest ich znaczenie dla indywidualnej i zbiorowej tożsamości.

[…]

Książka jest solidna, przekonująca i poprawna pod względem merytorycznym i stylistycznym. Oceniam ją zdecydowanie pozytywnie […]”.
Dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

***

Fragment książki
Spis treści

Książka do nabycia w sklepie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego: Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika