Reforma samorządowa. Ca dalej? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 13.12.2017

Reforma samorządowa. Ca dalej?

PiS zaproponowało w ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego. Z propozycji partii rządzącej wynika, że zaproponowane zmiany idą w kierunku wzmocnienie dwóch partii, czyli PiS i PO.

PiS proponuje :

 1. Zniesienie w samorządach.
 2. Przedłużenie kadencji władz 4 lat do 5 lat.
 3. Likwidację możliwości głosowania korespondencyjnego.
 4. w komisjach wyborczych.
 5. Przezroczyste urny.
 6. Transmisje online z komisji wyborczych.
 7. okręgów wyborczych.
 8. Obowiązek Budżetu Obywatelskiego.

Te wszystkie idą w kierunku wprowadzenia tylnymi drzwiami systemu dwupartyjnego do samorządu. Czyli tak naprawdę do likwidacji samorządu w samorządzie!

Ideą samorządu jest to, by obywatele wybierali swoich lokalnych przedstawicieli, a tym samym współdecydowali o swoich małych ojczyznach R1; o kwestiach podatków, rozwoju miasta, czy gminy, budowy drogi, remontu chodnika itp.

Nie ulega wątpliwości, że samorząd wymaga reformy, ale czy zmiany, które proponuje obóz rządzący, to reforma, czy też skok na Polski lokalnej?

Zniesienie spowoduje to, że w samorządzie będą rządzili tylko przedstawiciele partii politycznych. Przedstawiciele lokalnych grup, stowarzyszeń miejskich, przedstawiciele osiedli, nie będą mieli nawet szans na wystawienie list.

Plan PiS w kwestii przedłużenia kadencji Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów do 5 lat w systemie dwukadencyjności wzmocni i przedłuży męczarnie wielu pokrzywdzonych przez lokalne władze obywateli.

Likwidacja możliwości głosowania korespondencyjnego jest również ograniczeniem praw osób niepełnosprawnych i starszych, ponieważ  po prostu uniemożliwi im udział w wyborach. Natomiast zmiana okręgów wyborczych na rok przed wyborami, z perspektywy partii rządzącej, jest w praktyce zapewnieniem sobie wygranej.

Przezroczyste urny nie są złym pomysłem, ale w ten sposób mogą pojawić się wątpliwości dotyczące tajności głosowania.

Samorząd wymaga reform:

 1. Zmniejszenia progu wyborczego do 1%.
 2. Znaczącego zwiększenia roli referendum obywatelskiego.
 3. Wprowadzenia obowiązku konsultacji z Radami Dzielnic.
 4. Wprowadzenia konsultacji z mieszkańcami online.
 5. Wprowadzenia progu ważności wyborów na Prezydenta, Burmistrza, Wójta, czyli kandydat musiałby uzyskać 51 % przy progu frekwencji 51% mieszkańców. Czyli ważność wyborów byłaby uzależniona od frekwencji, wybory byłyby ważne przy uzyskaniu 51% frekwencji.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika