Szef zmienia warunki zatrudnienia. Co na to prawo? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 15.05.2015

Szef zmienia warunki zatrudnienia. Co na to prawo?

Rozpoczynamy nową pracę, jesteśmy w siódmym niebie. Szczególnie, gdy otrzymujemy umowę o pracę. Pracuje nam się fantastycznie, dopóki szef nie poinformuje nas, że zmienia warunki zatrudnienia i z o pracę zostaje nam jedynie umowa-zlecenie. Czy pracodawca ma zmieniać warunki zatrudnienia bez zgody pracownika?

Szef zmienia warunki zatrudnienia. Co na to prawo?

Prawa pracodawcy

Prezes firmy ma zmienić warunki zatrudnienia, np. poprzez powierzenie nowych obowiązków pracownikowi. Może także zwiększyć bądź zmniejszyć wynagrodzenie. By zachować przyjazne relacje w firmie, idealnie jest, gdy wszelkie zmiany są zawarte za obopólnym uzgodnieniem. Porozumienie należy zawrzeć na piśmie i określić w nim, jakie warunki ulegną zmianie oraz kiedy owe zmiany wejdą w życie. Można je zastosować do wszystkich typów umów o pracę. W przypadku obopólnego porozumienia, nie trzeba podawać przyczyn tych zmian.

Bez obopólnej zgody

Jeśli zmiany warunków pracy, które proponuje ci szef, są według ciebie krzywdzące i się z nimi nie zgadzasz, musisz otrzymać wypowiedzenie zmieniające. Jest to pisemne, jednostronne oświadczenie o zmianie warunków pracy. W praktyce oznacza to, że albo zgodzimy się na nowe warunki, albo możemy pożegnać się z pracę – wybór należy do nas. Są jednak sytuacje, kiedy wypowiedzenie zmieniające nie może zostać wręczone.

– Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem nie mogą otrzymać wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia – mów mec. Helena Fic z F.S. Radców Prawnych Sp. P. – Ochronie tej podlegają kobiety w ciąży, przebywające na urlopie macierzyńskim, bądź pracownicy będący na zwolnieniu lekarskim.

Gdy otrzymamy takie wypowiedzenie, nie oznacza to, że od następnego dnia rozpoczniemy pracę na zmienionych warunkach. Pracodawcę w tej sytuacji obowiązują takie same zasady, jak
w przypadku wręczenie wypowiedzenia o pracę. W praktyce oznacza to dwa tygodnie dla pracowników o stażu pracy poniżej 6 miesięcy, miesiąca dla pracujących więcej niż pół roku oraz trzy miesiące dla osób zatrudnionych powyżej 3 lat.

Szef nie może stosować samowolki

Pracodawca może zlecić pracownikowi inne zadania, niż dotychczas leżały w jego obowiązkach, tylko jeśli jest to uzasadnione potrzebami firmy. W takich przypadkach musi zwolnić pracownika z dotychczasowych obowiązków i dopiero wtedy powierzyć mu inne. Nowe warunki pracy nie mogą jednak odbiegać od kwalifikacji zatrudnionego oraz powodować zmniejszenie przysługującego mu wynagrodzenia. Jeśli sytuacja w firmie tego wymaga, pracownik nie może nie zgodzić się na nowe warunki zatrudnienia. Ma odmówić wykonywania innych obowiązków, jeśli pracodawca nie uzasadni wprowadzania zmian. Jeśli jednak powód szefa jest uzasadniony potrzebami firmy, niezastosowanie się do nowych obowiązków może skutkować wypowiedzeniem o pracę lub nawet zwolnieniem dyscyplinarnym.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika