Czy sprawa katastrofy smoleńskiej kiedykolwiek się zakończy? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 10.05.2024

Czy sprawa katastrofy smoleńskiej kiedykolwiek się zakończy?

Co dziś wiemy o największej katastrofie lotniczej w powojennej historii Polski, po czternastu latach od jej zaistnienia?

Stan Prokuratorskiego śledztwa dla Gazety Bałtyckiej przedstawi Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Na jakim etapie jest śledztwo dotyczące Katastrofy Smoleńsku w dniu 10.04.2010 roku?
Uprzejmie informuję, że Zespół Śledczy Nr 1 Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo PK III 1 Ds 1.2016 przeciwko ppłk. Pawłowi W. Plusninowi i innym podejrzanym o przestępstwo z art. 173 § 1 i 3 k.k. i inne. Postępowanie to znajduje się w fazie ad personam.

Jakie czynności procesowe zostały zlecone w związku z treścią raportu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie katastrofy samolotu Tu – 154 M PLF 101?
Zakres zrealizowanych oraz planowanych czynności objęty jest tajemnicą śledztwa.

Czy Prokuratura zna treść raportu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie katastrofy?
Prokuratorzy Zespołu zapoznali się z treścią raportów opracowywanych przez Podkomisję do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. W ramach śledztwa PK III 1 Ds 1.2016 weryfikowane są wszystkie wiarygodne wersje kryminalistyczne odnoszące się do okoliczności, w tym przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M nr 101.

Czy zdaniem Prokuratury, 10.04.2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu na Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i członków delegacji?
Wnioski końcowe dotyczące m.in. ustaleń co do przyczyn katastrofy zostaną zawarte w decyzji procesowej, jaka zostanie wydana po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej w sprawie.

Czy Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie polania wycofania podjętych działań przez oficerów Agencji Wywiadu?
W ramach odrębnych postępowań prowadzonych przez Zespół Śledczy Nr 1 Prokuratury Krajowej oceniana jest także działalność organów państwa i poszczególnych osób sprawujących kluczowe funkcje w państwie, po zaistnieniu wyżej wymienionej katastrofy. Szczegóły realizowanych czynności oraz ich rezultaty objęte są tajemnicą śledztwa.

Czy Prokuratura zleci śledztwo wobec Pana Jerzego Millera w związku z ujawnionymi okoliczności w dniu 11.04.2022 roku na prezentacji raportu Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w sprawie katastrofy samolotu Tu – 154 M PLF 101?
Odnośnie przesłuchań członków organów ds. badania zdarzeń lotniczych, uprzejmie informuję o obowiązującym zakazie dowodowym wynikającym z treści art. 134 ust. 1f ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze, zgodnie z którym członków tych organów nie wolno przesłuchiwać jako świadków co do faktów mogących ujawnić wyniki badań. Śledztwa zainicjowane zawiadomieniami złożonymi przez Podkomisję są nadal w toku i zostaną zakończone po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej.

Tule od prokuratury, tymczasem nieznane fakty to:
– Czy Prokuratura wystąpiła do USA, w celu zdobycia zdjęć satelitarnych z momentu katastrofy w dniu 10.04.2010 roku w celu zabronowania przyczyn tej katastrofy?

– Czy na zdjęciach satelitarnych widać moment wybuchu TU – 154M?

– Czy Prokuratora Krajowa ustali, dlaczego w/w Konsula RP została wycofana przed jej rozpoznaniem przez Premiera Rosji lub też Prezydenta Rosji?

Otwarte kwestie:
A. Braku przeprowadzenia rekonesansu na miejscu wizyty delegacji w dniu 10.04.2010 roku.
B. Braku pojazdów przejazdu BOR dla delegacji, które miały przewieść delegację z lotniska do miejsca uroczystości i z powrotem.
C. Przerwanie czynności sprawdzających tj. sprawdzenie pirotechniczne TU -154M przez funkcjonariusza BOR w dniu 10.04.2010 roku powód: wysoki hałas panujący na pokładzie TU-154 M.

Kto dysponuje nagraniem z kamer przemysłowych, które miałyby zarejestrować rozmowę między Pilotem TU -154M a generałem Błasikiem tuż przed wylotem do Smoleńska? Czy zarządzi przeprowadzenie dowody z opinii biegłego czytającego z ruchu warg odczytać treść tej rozmowy?

Raportu niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) z marca 2014 roku z, którego ma wynikać, że:
– jest wysoce prawdopodobny zamach przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzony przez oddział FSB/ Poława pod dowództwem generała Jurija Desinova / Moskwa

– wedle wiedzy pułkownika, Polskiego wywiadu Roberta zamach miałby być zlecony przez wysoce postawianego przedstawiciela, Polskiego o pierwszej literze nazwiska T.

Pytaniem też bardzo istotnym jest czy ABW, AW , SKW prowadziła czynności zabezpieczenia kontrwywiadowcze wizyty Prezydenta RP wraz z delegacją w dniu 10.04.2010 i prowadzenie czynności już po samej katastrofie w tym śledztwo od dnia 10.04.2010 roku?

A. Jakie było zabezpieczenie operacyjne AW w Smoleńsku? Ze słów byłego oficera Polskiego Wywiadu Piotra Wrońskiego wynika, że AW w dniu 10.04.2010 roku miała obniżony stan osobowy w Smoleński mimo wizyty o podwyższonym ryzyku. Czy przesłucha Piotra Wrońskiego na okoliczność wiedzy o stanie AW w dniu katastrofy?

B. Dlaczego szef AW i ABW w dniu 10.04.2010 roku nie wprowadzili stanu gotowości, czy sugerowali to Premierowi Donaldowi Tuskowi?

C. Czy ówczesny Premier Donald Tusk zlecił AW i ABW analizę i procedury na wypadek utraty tajemnicy państwowej przy zabezpieczaniu miejsca katastrofy biorąc pod uwagę to, że na pokładzie TU-154M były źródło mogące utratę Tajnych Danych?

D. Czy AW lub ABW lub też te dwie polskie służby miały Raport lub wiedze o raporcie BND a jeśli tak to jakie czynności poczyniły w zbadaniu treści tego raportu?

E. Czy Premier Donald Tusk naciskał na AW i ABW by te nie przeprowadzały czynności procesowych oraz operacyjnych?
F. Czy Premier Donald Tusk znał raport BND w sprawie przyczyn katastrofy?

Ze wstydem należy przyjąć fakt, że przez osiem lat rządu PiS nie udało się doprowadzić do zakończenia najważniejszego śledztwa po 1989 roku. Tym bardziej, że Prezesem partii rządzącej w latach 2015-2023 był brat bliźniak śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Z przykrością należy również stwierdzić, że pierwsze błędy w prowadzonym śledztwie w sprawie katastrofy w Smoleńsku, popełniono już 10.04.2010 roku, nie zabezpieczając wraku i szczątek TU- 154M w celu zrekonstruowania TU-154M na specjalnym stelażu.

W badaniu katastrof lotniczych jest bardzo istotne by dość do przyczyn katastrofy, w tym celu buduje się stelaż 1 do 1 samolotu, na który nakłada się zabezpieczone szczątki samolotu. To pozwala stwierdzić bezapelacyjnie, która część samolotu wywołała przyczynę katastrofy. Tym samym, wbrew obawom, że po zmianie rządu w 2023 roku, nastąpi umorzenie, należy przyjąć z zadowoleniem, że Prokuratura kontynuuje to najważniejsze śledztwo.

Nie zmienia to fakt, że przed Prokuraturą stoi wielkie wyzwanie, mające na celu doprowadzenie do takiego zakończenia śledztwa, by opinia publiczna, rodziny ofiar przyjęły uzasadnienie decyzji Prokuratury. Niestety będzie to ogromnie trudne ze względu na fakt, że od 2010 roku, są dwa obozy polityczne. Jeden obóz polityczny związany PO jest wyznawcą raportu Ministra Millera, drugi obóz polityczny związany z PiS, jest wyznawcami tezy o zamachu.
Mimo, że PiS rządził przez osiem, lat nie wyjaśnił on i nie był w stanie udowodnić swojej tezy o zamachu.

Prokuratura Krajowa wydała komunikat w dniu 10.04.2024 roku:
Zespół Śledczy nr 1 Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo o sygn. PK III 1 Ds 1.2016 dotyczące katastrofy samolotu Tu-154M, która miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 roku w rejonie lotniska w Smoleńsku. Kierownikiem zespołu jest prok. Krzysztof Schwartz. Śledztwo to zostało wszczęte postanowieniem Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2010 r. w kierunku czynu z art. 173 § 2 i 4 kk. Zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu na podstawie zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 21 marca 2016 r. Postępowanie znajduje się obecnie w fazie ad personam, prowadzone jest przeciwko podpułkownikowi Pawłowi P. i dwóm innym rosyjskim oficerom podejrzanym o sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym, następstwem czego była śmierć wielu osób (art. 173 § 1 i 3 kk).

Na wniosek prokuratury sąd wydał postanowienia o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Obecnie są oni poszukiwani listami gończymi. Śledztwo przedłużone jest do dnia 31 grudnia 2024 roku. Od początku śledztwa uzyskano łącznie kilkaset opinii biegłych różnej specjalności. Zgromadzono również bardzo dużą liczbę elektronicznych danych, które nadal są poddawane analizie. Ponadto przesłuchano ponad 1000 świadków. Akta sprawy liczą aktualnie blisko 1900 tomów. W ramach śledztwa weryfikowanych jest równolegle wiele wersji kryminalistycznych. Wśród nich jest zarówno wersja zakładająca błędy członków grupy kierowania lotami na lotnisku Smoleńsk-Północny, wersja wskazująca na błędy załogi samolotu, wersja biorąca pod uwagę ewentualną niesprawność samolotu, jak również wersja zakładająca różnego typu formy sabotażu. W 2016 roku powołano Międzynarodowy Zespół Biegłych z zakresu medycyny sądowej, którego zadaniem było między innymi określenie przyczyny zgonu, mechanizmu oraz okoliczności powstania stwierdzonych u ofiar obrażeń. W sumie biegli wydali blisko 200 opinii medycznych, w tym opinie wstępne, uzupełniające i opinię końcową z zakresu medycyny sądowej. W 2019 roku powołano Międzynarodowy Zespół Biegłych, którego zadaniem jest wydanie, na podstawie całości materiału dowodowego (w tym wszystkich uzyskanych opinii), kompleksowej opinii w zakresie okoliczności katastrofy, w tym jej przyczyn i przebiegu. Prace tego zespołu znajdują się na końcowym etapie. Przewidywany termin wydania opinii to sierpień 2024 r. Na termin wydania opinii wpływa obszerność i skomplikowany charakter przekazanego biegłym materiału dowodowego.

Po wpłynięciu opinii zajdzie konieczność jej przetłumaczenia z języka angielskiego, a następnie przeanalizowania pod kątem pełności, jasności oraz niesprzeczności wewnętrznej, a także z pozostałymi opiniami w sprawie. Inne zlecone opinie zostały uzyskane. Dotychczas uzyskane opinie biegłych nie uprawdopodobniają wersji kryminalistycznej związanej z jakąkolwiek formą sabotażu. O konkretnych wnioskach końcowych zawartych w opiniach na razie nie informujemy. Nadto w toku śledztwa do strony rosyjskiej skierowano kilkanaście wniosków o międzynarodową pomoc prawną. Wnioski składane od 2018 roku nie zostały zrealizowane w całości. Na kierowane ponaglenia strona rosyjska stwierdza, że są one nadal procedowane (ostatnia odpowiedź z dnia 21 lutego 2024 roku). W przypadku kilkunastu wniosków strona rosyjska odmówiła ich realizacji bez podania uzasadnienia. Na wnioski kierowane do innych krajów prokuratura otrzymała stosowane odpowiedzi. Celem działania Zespołu Śledczego jest ustalenia rzeczywistych przyczyn i przebiegu katastrofy, w tym ustalenie osób odpowiedzialnych za jej spowodowanie. W tym celu uzyskiwany jest możliwie szeroki materiał dowodowy, tak aby w pełni wyczerpać inicjatywę dowodową. Po ustaleniu stanu faktycznego prokuratorzy będą mieli za zadanie pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców ww. katastrofy. Na dzień 25 kwietnia 2024 roku zaplanowano spotkanie z osobami pokrzywdzonymi i ich pełnomocnikami. Celem spotkania jest przekazanie pokrzywdzonym i ich pełnomocnikom kompleksowej informacji o przebiegu śledztwa, wykonanych do tej pory czynnościach procesowych, czynnościach których nie zrealizowano z uwagi na brak współpracy ze strony Federacji Rosyjskiej, dokonanych na obecnym etapie śledztwa ustaleniach, a także planowanych działaniach zmierzających do zakończenia postępowania. W czasie spotkanie przedstawiona zostanie także kompleksowa informacja o przebiegu współpracy Zespołu Śledczego z Podkomisją MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem pracującą w latach 2016-2023. Uczestniczące w spotkaniu osoby będą mogły zadawać pytania prokuratorom prowadzącym postępowanie. Prok. Przemysław Nowak Rzecznik Prasowy Prokuratury Krajowej.

Tym samym można sądzić, że to śledztwo będzie trwać jeszcze nawet kilka lat, ze względu na konieczność przeprowadzenia wielu czynności procesowych w tej sprawie.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
 1. Jaromir pisze:

  Panie Ciechorski, już dwa razy pan o tym pisał, heelooo ?!?

  Powtarza sie Pan.

  A i tak nie jest Pan w stanie zrozumieć co sie tam stało.

  Boże, jak nie w kółko o niepełnosprawnych to odgrzewanie kotleta o Smoleńsku ?

  Tylko Pan marnuje swój czas…

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika