Dostosowanie miasta do potrzeb niepełnosprawnych to jeden z naszych priorytetów | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 26.04.2019

Dostosowanie miasta do potrzeb niepełnosprawnych to jeden z naszych priorytetów

Na prośbę naszych czytelników postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają plany modernizacji jednego z istotnych węzłów komunikacyjnych w Gdyni w kontekście przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. O szczegóły pytamy Marka Łucyka, wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju.

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Na jakiem etapie jest przygotowywanie inwestycji modernizacji węzła komunikacyjnego ul. Śląska, 10 Lutego, Morska, w zakresie montażu windy prowadzanej do ulicy Śląskiej od 10 Lutego w Gdyni?

Marek Łucyk: Dostosowanie komunikacyjne miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to jeden z naszych priorytetów. Już dziś rozpoczynamy remont kładki ułatwiającej poruszanie się osobom na wózkach i z wózkami po plaży Śródmieście.

Natomiast problem przejść w obrębie węzła komunikacyjnego Śląska, 10 Lutego, Morska rozwiązujemy sukcesywnie. Powstała już kładka ul. Podjazd. Dzięki budowie kładki, dostosowane dla potrzeb rowerzystów i osób poruszających się na wózkach zostało też przejście pod torami.

Montaż windy, o którą Pan pyta, realizowany będzie wraz z inną dużą inwestycją jaką będzie modernizacja kładki z drugiej strony torów. Co do przejścia z rejonu ulic Wolności i Śląskiej przez ul. Morską i na drugą stronę torów – znacznie ułatwią je i kolejna winda. Dla rampy projekt jest gotowy, przygotowujemy przetarg na projekt windy od strony torów kolejowych. Inwestycje te mają być przeprowadzone razem.

Kiedy inwestycja będzie zakończona?

Marek Łucyk: Sądzę, że w tym roku uda nam się zakończyć projektowanie windy od strony torów kolejowych. Inwestycje będą realizowane sukcesywnie w miarę dostępnych środków.

Jakie jest szacowany koszt inwestycji?

Marek Łucyk: Konkretne kwoty będziemy znać po rozstrzygnięciu przetargów.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika