Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2013, 24 - 25 kwietnia | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.03.2013

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2013

W dniach 24 – 25 kwietnia b.r. w Gdańsku odbędzie się Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2013 (OSE).

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2013

Naszym zdaniem zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju jest jednym z najważniejszych, stojących przed władzami Rzeczpospolitej. Dlatego Gazeta Bałtycka już teraz, jako pierwsza, podaje informacje na ten temat.

Celem szczytu jest spotkanie przedstawicieli firm energetycznych, instytucji finansowych i polityków, którzy w dyskusji spróbują określić bariery, zagrożenia i szanse dla dalszego rozwoju polskiej energetyki i szerzej, gospodarki.

Hasło konferencji brzmi: „ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – DLA ENERGETYKI. Energetyka Pomorza, energią polskiej gospodarki.”

Patronatem honorowym imprezę objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Organizatorem imprezy jest Europejskie Centrum Biznesu.

Bardzo nas cieszy, że w skład powstałej Rady Programowej OSE wchodzą znane osobistości różnych nurtów politycznych. Być może będzie to pierwsza od długiego czasu konferencja, na której sprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju wezmą górę nad politycznymi podziałami i związanymi z nimi swarami.

Tego wszystkim uczestnikom serdecznie życzymy.

Skład Rady Programowej:
 • Dorota Arciszewska-Mielewczyk – Poseł na Sejm RP
 • Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej Miasta Gdańsk
 • Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Leszek Miller – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • prof. Edmund Wittbrodt – Senator RP
 • Stanisław Żelichowski – Poseł na Sejm RP
Lista prelegentów Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego:
 1. Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu, ENERGA S.A.;
 2. Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska;
 3. Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki;
 4. Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta;
 5. dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna;
 6. dr Dariusz Gulczyński – Holding Manager w Grupie GPEC, Grupa Stadwerke Leipzig, ekspert w Światowej Radzie Energetycznej i Euroheat & Power, Pełnomocnik samorządu gospodarczego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie do współpracy przy Regionalnym Programie Operacyjnym dla Marszałka Województwa Pomorskiego.;
 7. Ziemowit Iwański – Country Executive, GE Energy;
 8. prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska;
 9. Dariusz Kobierecki – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.;
 10. prof. Grzegorz Kołodko – Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003;
 11. Marek Kossowski – Prezes Zarządu EnercoNet Sp. z o.o., Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej;
 12. Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 13. Wojciech Kowalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów;
 14. Jan Kozłowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego;
 15. Władysław Kruczek – Prezes Zarządu, Polski Bazalt S.A.;
 16. Jerzy Kurella – Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;
 17. Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.;
 18. Roman Łój – Prezes Zarządu, Katowicki Holding Węglowy S.A.;
 19. Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, Grupa LOTOS S.A.;
 20. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.;
 21. Marcin Majeranowski – Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych w Ministerstwie Skarbu Państwa;
 22. Paweł Maślakiewicz – Dyrektor ds. Zarządzania Sprzedażą, Grupa LOTOS S.A.;
 23. Leszek – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Premier w latach 2001-2004;
 24. Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń S.A.;
 25. Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa LOTOS S.A.;
 26. Bogdan Pilch – Prezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna S.A.;
 27. Grażyna Piotrowska-Oliwa – Prezes Zarządu, PGNiG S.A.;
 28. dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych;
 29. doc. dr inż. Paweł Skowroński – Instytut Techniki Cieplnej;
 30. Jacek Socha – Partner w Dziale Usług Doradczych i Wiceprezes PricewaterhouseCoopers w Polsce; Minister Skarbu Państwa w latach 2004-2005;
 31. Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego;
 32. Roman Szyszko – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, ENERGA S.A.;
 33. – Członek Zarządu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
 34. Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 35. Piotr Woźniak – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska;
 36. Mariusz Wójcik – Członek Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej;
 37. Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2013: 24 - 25 kwietnia

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika