Urząd Miasta Gdyni pod lupą NIK | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 17.07.2020

Urząd Miasta Gdyni pod lupą NIK

Najwyższa Izby Kontroli przeprowadzi kontrole w IV kwartale bieżącego roku w gminie i zbada ewentualne zaniedbania. To efekt naszej interwencji, którą podjęliśmy w imieniu mieszkańców Gdyni.

O wątpliwościach dotyczących Gdyni już pisaliśmy:

Gdynia. Wraca problem ulicy Morskiej

NIK bardzo poważnie potraktowała nasze doniesienia. Teraz przyszedł czas na dokładną kontrolę, która obejmować będzie: Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni.

Zakres przedmiotowy kontroli będzie dotyczył ewentualnych wieloletnich zaniedbań wskazanych podmiotów w zakresie braku modernizacji między ulicami 0 Lutego, a Dworcową i Śląską.

NIK zbada, dlaczego Urząd Miasta Gdyni oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni nie przeprowadziły modernizacji węzła komunikacyjnego obejmującego wspomniane ulice, co powoduje m.in. brak  możliwość przejścia z ulicy Śląskiej do ulicy 0 Lutego przez osoby niepełnosprawne i starsze.

NIK przeprowadziła już wizję lokalną, stwierdzając nieprawidłowości a także nabierając szeregu innych wątpliwości związanych z tym węzłem komunijnym.

R1; Z upoważnienie Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku uprzejmie informuję, że kontrola obejmująca rozpoznanie złożonego przez Pana wniosku zostanie przeprowadzona w IV kwartale bieżącego roku – poinformowała nas Małgorzata Kaiser, Sekretarz Dyrektora Delegatury Delegatura NIK w Gdańsku.

O wynikach kontroli poinformujemy.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>