Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu - kuźnią sportowych sukcesów | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.02.2014
Nauka / Sport | Autor: Redakcja

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu – kuźnią sportowych sukcesów

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przez lata była jedną z wiodących uczelni sportowych w Polsce. Jej wychowankowie zdobywali liczne medale i wyróżnienia, wspomagani wiedzą i umiejętnościami dobrze wykwalifikowanych pracowników naukowych. Od 2010 roku rozwój ten – mimo wielu przeszkód – jest kontynuowany.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu kuźnią sportowych sukcesów

Wyremontowany budynek uczelni.

Dzisiaj uczelnia nie tylko kształci i prowadzi badania w zakresie sportu wysoko kwalifikowanego, ale również otwiera się na mieszkańców Gdańska i całego Trójmiasta, proponując im szereg zajęć ruchowych, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych; w tym dla kobiet w ciąży, dla których ruch jest nieodzownym warunkiem dobrego samopoczucia.

Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu są specjalistami, dzięki którym gdańszczanie mogą podejmować wszelką aktywność fizyczną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. W związku z tym jednym z priorytetowych celów na najbliższy czas jest uczynienie obiektów AWFiS jeszcze bardziej dostępnymi i przyjaznymi dla każdego, kto chce być zdrowy i sprawny fizycznie.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu kuźnią sportowych sukcesów

Laboratorium Wysiłku Fizycznego.

Nieprzerwanie prowadzone są rozległe prace modernizacyjne, w wyniku których budynki AWFiS z każdym dniem stają się coraz bardziej nowoczesne i przyjazne, zarówno dla studentów, pracowników, jak i zawodników oraz mieszkańców korzystających z bogatej infrastruktury sportowej. Wymieniono całą, bardzo już starą, sieć ciepłowniczą, zakończył się też skomplikowany proces termomodernizacji uczelni, w ramach której wymieniono wszystkie okna i elementy grzewcze oraz wentylację, a ocieplona elewacja zyskała nowy, atrakcyjny wygląd. Zadanie to wymagało zainwestowania 12,5 mln złotych, ale te zwrócą się w najbliższych latach w postaci znacznych oszczędności.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu kuźnią sportowych sukcesów

Sala do zajęć z fizjoterapii.

Uczelnia dzięki zamontowaniu wind stała się przyjazna także dla osób niepełnosprawnych.

Historyczne zmiany zachodzą nie tylko w sferze materialnej. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu rośnie w siłę także pod względem naukowym. W 2010 roku podjęto odważne kroki zmierzające do zbudowania jedynego w Polsce Laboratorium Badań Genetycznych w Sporcie, w którym badania mogliby prowadzić najwybitniejsi polscy specjaliści, zajmujący się genetyką sportową. Plany te zostały zwieńczone sukcesem.

Ponadto, obok Laboratorium Badań Genetycznych w Sporcie, uruchomiono dwupoziomowe, nowoczesne Laboratorium Wysiłku Fizycznego, wyposażone w najlepsze, a w kilku przypadkach unikalne, urządzenia badawcze. W chwili obecnej trwają zaawansowane prace nad stworzeniem kolejnych dwóch laboratoriów, między innymi Laboratorium Psychologii Sportu.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu kuźnią sportowych sukcesów

Laboratorium genetyczne.

We wrześniu 2012 został zakończony i rozliczony z sukcesem projekt rozwojowy AWFiS, współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejski Fundusz Społeczny, znany pod skróconą nazwą „SIOKO” („Silna i Odporna Kadra Olimpijska”). Projekt ten był ewenementem na skalę światową. Przez blisko 3 lata zorganizowano ponad 22 tysiące godzin szkolenia mentalnego dla 508 reprezentantów Polski z 26 polskich olimpijskich związków sportowych oraz 68 trenerów sportowych, 46 lekarzy i fizjoterapeutów sportowych oraz 81 nauczycieli akademickich AWFiS, którzy uzyskali międzynarodowe certyfikaty, między innymi w zakresie neurotechnologii: terapeuty biofeedback oraz neurofeedback.

Również szkolenia w ramach studiów podyplomowych AWFiS z „olimpijskiej psychologii sportu” prowadzone były przez najlepszych polskich psychologów sportu oraz światowej sławy profesorów wizytujących, takich jak na przykład prof. z USA czy prof. Juri Kropotov z Rosji. Rezultatem twardym SIOKO było to, że AWFiS stał się liderem krajowym w psychologii sportu i dysponuje najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczno-treningową oraz największym areałem testów psychologicznych wśród wszystkich wyższych uczelni w Polsce. SIOKO zostało bardzo wysoko ocenione podczas 13. Światowego Kongresu Psychologii Sportu ISSP, który obradował w Pekinie w lipcu 2013 roku.

Pracownicy AWFiS sprawują prestiżowe funkcje w krajowych organizacjach naukowo-zawodowych. Na przykład dr Marek Graczyk, kierownik Zakładu Psychologii AWFiS, jest wiceprzewodniczącym najstarszego i najliczniejszego towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rok zał. 1907). Jest on także przewodniczącym Zespołu Psychologów w Polskim Komitecie Olimpijskim i certyfikowanym Psychologiem Sportu Klasy Mistrzowskiej – Superwizorem. Z każdym rokiem coraz prężniej działają także pozostali pracownicy, których dorobek naukowy w Indeksie Hirscha pozwolił uczelni na zajęcie w Rankingu Naukowym „Polityki” 2013 2. miejsca wśród Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce. Ponadto w ostatnim roku pracownicy AWFiS zdobyli około 80 punktów Impact Factor, co sytuuje uczelnię wśród najlepszych w Polsce.

Kontynuacją odważnych przedsięwzięć są zainicjowane w 2011 roku prace nad budową „Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym AWFiS”. Na ten cel pozyskano 20 mln zł, cała zaś inwestycja, przy wsparciu władz samorządowych i państwowych, ma być sfinalizowana w 2015 roku. tak nowoczesnego i unikalnego w skali kraju obiektu nie jest zadaniem łatwym, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Dzisiaj tego typu inicjatywy rzadko są realizowane w pojedynkę, bez wsparcia władz lokalnych i na szczeblu krajowym, ale jesteśmy przekonani, że warto podjąć ten wysiłek, ponieważ hala będzie wyspecjalizowanym i nowoczesnym centrum aktywności ruchowej, dostępnym zarówno dla zawodników, jak i mieszkańców. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi w tej sprawie rozległe konsultacje, zarówno z władzami Gdańska, jak i z wieloma organizacjami sportowymi, uzyskując potwierdzenie zapotrzebowania na tego typu obiekt.

Równocześnie podjęto rozbudowę należącego do AWFiS Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, co zdecydowanie przyczyni się do rozwoju Gdańska, stwarzając jeszcze lepsze możliwości wypoczynku, turystyki i uprawiania sportu przez mieszkańców.

Warto również podkreślić, że kryzys demograficzny dotykający wielu polskich uczelni, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku szczęśliwie omija. W poprzednim roku o studia na poszczególnych kierunkach starało się od 3 do 12 chętnych na jedno miejsce, ponieważ uczelnia kształci w kierunkach, na które istnieje duże zapotrzebowanie społeczne, a także rosnące z roku na rok zapotrzebowanie na rynku pracy, co jest spowodowane między innymi coraz większą świadomością roli aktywności fizycznej w życiu człowieka na każdym etapie życia.

Na najbliższe lata planowane są kolejne ważne przedsięwzięcia, co pozwala Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, mimo wielu przeszkód, z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Monika Żmudzka-Brodnicka

Autor

- Gazeta Bałtycka

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Marek pisze:

    Moja uczelnia. Miłe wspomnienia wracają nawet będąc daleko od Gdańska. Cieszy, że się tak ładnie rozwija. Trzymam kciuki.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika