Rusza program domowej opieki medycznej | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 3.12.2020

Rusza program domowej opieki medycznej

W związku z rosnąca liczbą zakażeń koronawirusem Ministerstwo Zdrowia uruchomiło Domowej Opieki Medycznej (DOM). Program ten ma na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów chorych na -19 z wykorzystaniem pulsoksymetru jako narzędzia diagnostycznego oraz aplikacji PulsoCare służącej do przekazywania i monitoringu danych.

Do programu automatycznie włączeni będą pacjenci po ukończeniu 55 roku życia, u których stwierdzono pozytywny wynik testu na -19.

Pacjenci w wieku poniżej 55 lat z pozytywnym wynikiem testu mogą zostać objęci programem po wypełnieniu specjalnego formularza Pulsocare, który znaleźć można na stronie resortu zdrowia lub po zakwalifikowaniu pacjenta do programu Domowej Opieki Medycznej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zarejestrowanego w systemie DOM.

Pacjentowi objętemu programem zostanie dostarczony do domu przez Pocztę Polską pulsoksymetr, za pomocą którego możliwe będzie samodzielne dokonywanie pomiarów nasycenia krwi tętniczej tlenem oraz tętna. Zdalna kontrola parametrów mierzonych przez chorego możliwa będzie po zainstalowaniu przez niego na telefonie darmowej instalacji PulsoCare. Za pośrednictwem aplikacji wyniki pomiarów trafiały będą do Centrum Kontaktu powołanego przez resort zdrowia. Konsultanci i lekarze z Centrum w sposób ciągły przez całą dobę monitorować będą wyniki pacjentów. W sytuacjach wzbudzających niepokój pacjenci uzyskają teleporadę dotyczącą dalszego postępowania lub, jeśli zajdzie taka konieczność, do pacjenta zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

Każdy kto posiada własny pulsoksymetr może włączyć się do programu DOM. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta – 800 190 590.

Według stanu na 30 listopada w Polsce programem zostało objętych 7 tysięcy osób. Na Pomorzu dostęp do aplikacji PulsoCare uzyskało 304 lekarzy.

źródło: Medyczne Grono

Autor

- Gazeta BałtyckaMoto Replika