Ważne zmiany w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 27.11.2017

Ważne zmiany w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku połączy siły ze spółką leczniczą Copernicus.

Tylko na zakup sprzętu stomatologicznego potrzeba mln zł, remontu wymaga też budynek. Połączenie przychodni ze szpitalami spółki daje szansę na dalsze funkcjonowanie, modernizację i rozwój przychodni.

Na sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 27 listopada 207 r. została podjęta uchwała intencyjna o przekształcaniu przychodni w spółkę leczniczą. Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku zostanie przekazane prawo własności wartej ponad 4 mln zł nieruchomości przy al. Zwycięstwa 39. W połowie 2018 r. przychodnia stałaby się częścią spółki Copernicus.

Na koniec 206 r. strata Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej wyniosła prawie 127 tys. zł. Przewiduje się, że na koniec 2017 r. strata wyniesie ponad 257 tys. zł. Będzie ona wyższa niż koszt amortyzacji, co będzie wiązało się z koniecznością pokrycia nadwyżki z budżetu województwa lub podjęciem decyzji o likwidacji przychodni.

Paweł Orłowski

Przychodnia nie utrzyma się tylko z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w najbliższych latach nie będzie się już zwiększał. Dodatkowych, uzupełniających budżet, środków placówka nie jest w stanie zdobyć w ramach świadczeń komercyjnych, ponieważ z powodu przestarzałego sprzętu nie jest w stanie stworzyć oferty rynkowej. Głównym problemem przychodni jest właśnie brak nowoczesnego sprzętu. Jej wyposażenie w 90 proc. jest mocno zużyte i ulega częstym awariom. Przy dużej konkurencji na rynku usług stomatologicznych następuje odpływ medycznej i pacjentów.

Według szacunków dyrekcji przychodni na zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej potrzeba ok. mln zł (w tym unity stomatologiczne z wyposażeniem, cyfrowy aparat pantomograficzny, aparat RTG, mikroskop). Sam budynek wymaga remontu.

Rozwiązaniem dla trudnej sytuacji jest połączenie przychodni z silniejszym publicznym podmiotem, który również udziela świadczeń w zakresie stomatologii. Chodzi o Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

– Samo przekształcenie przychodni w spółkę nie przyniesie poprawy sytuacji ekonomicznej, a tym samym nie poprawi jakości i dostępności świadczeń, gdyż spółka przy obecnym kontrakcie z NFZ nadal będzie się zadłużać – wyjaśnia Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Taki sam efekt przyniesie pozostawienie przychodni w formie SPZOZ. Dlatego konieczne są dalsze i włączenie nowej spółki w skład silnego i stabilnego podmiotu, jakim jest – dodaje wicemarszałek Orłowski.

Przekształcenie przychodni w spółkę wzmocni wiarygodność wobec kontrahentów i instytucji. Spółka będzie mogła wynajmować i dzierżawić powierzchnię, jak również szukać partnerów do zagospodarowania nieużywanego majątku. Pozwoli to na zabezpieczanie jej ewentualnych zobowiązań finansowych.

– Zakładamy, że najprawdopodobniej w połowie 208 r. przychodnia stanie się częścią Copernicusa. Połączenie spowoduje koncentrację świadczeń stomatologicznych w jednym miejscu i zapewni pacjentowi ich kompleksowość. Dzięki temu będzie możliwy rozwój przychodni zarówno w kontekście dostępności oraz zakresu świadczeń, jak i inwestycji – zaznacza wicemarszałek Orłowski.

Co ważne, przekształcenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku w spółkę leczniczą nie pozbawia oczywiście samorządu województwa pomorskiego wpływu na dalszy rozwój tego podmiotu leczniczego. Ponadto, pracownicy przychodni staną się z mocy prawa pracownikami spółki. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe uprawnienia i obowiązki pracowników pozostają niezmienne, dotyczy to również warunków pracy i płacy.

źródło: Medyczne Grono

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika