Wybory samorządowe 2014: Wojciech Muża | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 9.11.2014

Wybory samorządowe 2014: Wojciech Muża

Szanowni Państwo!
Często kandydaci składają obietnice brzmiące atrakcyjnie, jednakże realizacja ich często nie leży w kompetencjach organów samorządu, do których kandydują. Ja chciałbym skupić się na Państwa oczekiwaniach – pełnienie mandatu radnego realizować będę w dialogu z mieszkańcami, będąc stale dostępny dla nich poprzez systematyczne dyżury, rozmowy o problemach naszego powiatu i możliwych sposobach ich rozwiązywania, konsultowanie z mieszkańcami projektów będących przedmiotem decyzji rady powiatu.

wojciech-muza-ulotkaMoje hasło wyborcze to: WOJCIECH MUŻA: KOMPETENTNY RADNY – SPRAWNY SAMORZĄD, SILNY POWIAT wynika ono z tego, że od wielu lat jestem wykładowcą Instytutu Laudator realizującego działania doradcze, szkoleniowe oraz wdrożeniowe dla samorządów terytorialnych, administracji publicznej i przedsiębiorstw. Z zawodu jestem pedagogiem, obecnie prywatnym przedsiębiorcą, prywatnie społecznikiem m.in. członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Wejherowskiego, Prezesem Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej , Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia DWP. Jestem autorem jedynej w Polsce książki o tematyce związanej z przestrzeganiem praw zwierząt w gminach: „Zwierzęta w gminach. Poradnik samorządowca”.

W mojej pracy radnego chciałbym się zająć m.in.:

 • zwiększeniem skuteczności i dostępności działań powiatu z zakresie aktywizacji zawodowej dla poszukujących pracy;
 • rozwojem szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a w szczególności kształcenia zawodowego;
 • właściwą opieką dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, inicjatywami na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu takich osób;
 • ochroną środowiska przyjazną mieszkańcom;
 • stworzeniem międzygminnego programu ochrony zwierząt w Powiecie Wejherowskim;
 • bezpieczeństwem mieszkańców, m.in. dzięki programowi „Poznaj swojego dzielnicowego”;
 • działaniami na rzecz uruchomienia połączenia kolejowego Wejherowo – Bolszewo –Góra Pomorska aż do Gniewina;
 • poprawą infrastruktury dróg powiatowych;
 • wsparciem organizacji pozarządowych, w szczególności w ich działaniach wspierających realizację zadań powiatu oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego;
 • rozwojem kultury i turystyki, ochroną i promocją dziedzictwa naszego regionu;
 • stworzeniem systemu wsparcia prawnego w różnych trudnych sprawach życiowych, m.in. poprzez porady prawne organizowane przez organy powiatu;
 • współpracą z radami gmin celem realizacji wspólnych przedsięwzięć m.in. drogowych, komunikacji publicznej, aktywności gospodarczej

Najważniejsze dla mnie będą jednakże Państwa sugestie – dlatego proszę o kontakt za pośrednictwem mojej strony internetowej www.wojciechmuza.pl

Proszę o Wasz głos 16 listopada 2014r Wojciech Muża – Twój kandydat do Rady Powiatu Wejherowskiego pozycja numer 3 na liście numer 10 Porozumienia Samorządowego 2014 z okręgu obejmującego Gminę Wejherowo i Gminę Gniewino.

wybory_samorzadowe_2014-1

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika