ZRÓWNOWAŻONE LIMITY POŁOWÓW KLUCZEM DLA PRZYSZŁOŚCI EUROPEJSKICH ZASOBÓW RYBNYCH | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 26.06.2014

Zrównoważone limity połowów kluczem dla przyszłości europejskich zasobów rybnych

Przegląd Komisji Europejskiej ujawnia alarmujące dane: 91% zasobów Morza Śródziemnego i 41% z północno-wschodniego Atlantyku jest przeławianych. Oceana nawołuje decydentów do przyjęcia doradztwa naukowego jako podstawy przy ustalaniu limitów połowowych i środków zarządzania na 2015 rok.

fishing

ogłosiła dziś wstępne plany dotyczące przyszłorocznych możliwości połowowych
– tzw. Całkowitych Dopuszczalnych Połowów (TACs) – na obszarze Unii Europejskiej. Choć konkretne kwoty nie będą ustanowione przed jesienią, dzisiejszy przegląd ujawnił alarmującą rzeczywistość: 41% zasobów rybnych w północno-wschodnim Atlantyku i 91% zasobów rybnych w Morzu Śródziemnym cierpi z powodu przełowienia. Oceana przyjmuje z zadowoleniem fakt, że dokłada wszelkich starań w pracy nad wieloletnimi planami zarządzania, i proponuje dodatkowe kroki by odbudować zasoby rybne zgodnie z poziomem maksymalnego zrównoważonego odłowu (MSY).

Miejmy nadzieję, że dobre intencje okażą się czymś więcej niż pustymi słowami. Niepokojący stan europejskich zasobów rybnych wymaga, by decydenci w końcu zamknęli lukę pomiędzy doradztwem naukowym a podejmowanymi przez nich decyzjami. Czas na naprawę europejskiego rybołówstwa ucieka – wszystkie nieodpowiedzialne, krótkoterminowe decyzje przyniosą odwrotne do zamierzonych skutki  i osłabią reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb),”oświadczył Xavier Pastor, dyrektor zarządzający Oceany w Europie. 

Według najnowszych ustaleń reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, państwa członkowskie Unii Europejskiej jak i Parlament Europejski zgodziły się na odbudowę zasobów rybnych, eliminację odrzutów i większy nacisk na ochronę środowiska. Przyszłoroczna decyzja w sprawie uprawnień do połowów pokaże nam czy kraje członkowskie będą gotowe wcielić postanowienia tej ambitnej reformy w życie. Oceana nawołuje do ustalenia limitów połowowych zgodnie z zasadą maksymalnego zrównoważonego odłowu (MSY), i do stosowania zasady ostrożności zgodnie z nowymi ustaleniami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Obszary rybołówstwa zasługujące na szczególną troskę:

  • Morze Śródziemne: 91% zasobów cierpi z powodu nadmiernej eksploatacji w tym morszczuk, barwena, krewetki głębinowe, z sardynkami i sardelami.
  • Północno-Wschodni Atlantyk: 41% zasobów sklasyfikowano jako przeławiane. W trudnej sytuacji znajdują się główne gatunki poławiane komercyjnie, szczególnie dorsz i ostrobok.

Morze Bałtyckie: Naukowcy zalecili największą od lat redukcję połowów dorsza na Bałtyku. Zachodnie stado dorsza nie jest eksploatowane w sposób zrównoważony, natomiast wschodnie stado dorsza znajduje się w złej kondycji, składając się głównie z małych i chudych osobników.

Źródło: Oceana. Protecting the World`s Oceans

Autor

- niezależny serwis informacyjno-publicystyczny.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika