Arteterapia - II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.04.2013

Arteterapia – II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych

Będzie druga edycja studiów podyplomowych realizowanych przy współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej.

Arteterapia - II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych

7 kwietnia 2013 r. zostanie podpisana przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademię Sztuk Pięknych oraz Akademię Muzyczną, umowa na II edycję studiów podyplomowych ARTETERAPIA, czyli terapia przez sztukę.

Arteterapia - II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych

Sama idea wykorzystywania elementów sztuki w szeroko rozumianym procesie leczenia nie jest pomysłem nowym. Wręcz przeciwnie, ślady łączenia różnych form sztuki z oddziaływaniami leczniczymi można znaleźć już w starożytności.

Są kraje i miejsca na świecie, a także w Polsce, gdzie arteterapię stosuje się dość powszechnie. W Stanach Zjednoczonych arteterapeuta jest osobnym zawodem ludzi profesjonalnie do tego przygotowanych.

Arteterapia - II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych

Odpowiednie przygotowanie w tym zakresie jest sprawą wielkiej wagi, jeżeli uwzględni się fakt, że z ludźmi, niejednokrotnie w kryzysie psychicznym, jest pracą bardzo odpowiedzialną. Wymaga ona nie tylko wiedzy w określonych dziedzinach, ale i odpowiednich predyspozycji osobowościowych, by nie szkodzić tym, którym powinno się pomagać. Poza wiedzą teoretyczną, potrzebna jest również praktyka w tym zakresie.

Arteterapia - II edycja międzyuczelnianego kierunku studiów podyplomowych

Oferta studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Oprócz wiedzy teoretycznej oferowana jest również spora porcja praktyki, co mogliby potwierdzić słuchacze kończącej się I edycji tych studiów.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych wymienionych uczelni, a także praktyków (osoby z certyfikatami arteterapeuty).

Przedmioty psychologiczne

Przedmioty psychologiczne dotyczyć będą elementów psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej, zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych, a także teoretycznego wprowadzenia do psychoterapii.

Przedmioty artystyczne

Przedmioty artystyczne dotyczyć będą sztuk plastycznych, jak i muzycznych. W tym zakresie przewidziane są takie przedmioty jak: historia sztuki, analiza dzieła sztuki, teoria i filozofia sztuki, antropologia kultury, socjologia sztuki, elementy plastyki, teatru, filmu, dramy, a także: ekspresja muzyczna dorosłych, warsztaty świadomego odbioru sztuki muzycznej, emisja głosu – prawidłowa fonacja i artykulacja, wykorzystanie muzyki w terapii, metody muzykoterapeutyczne, ekspresja dziecięca przy muzyce, instrumentarium Orffa (dzieci) i bębny afrykańskie (dorośli), kinezjologia edukacyjna i ruch rozwijający – warsztaty itp.

Ukończenie studiów podyplomowych da absolwentom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do ubiegania się o certyfikat w zakresie arteterapii.

Do kogo skierowana jest ta oferta?

Adresatami tej oferty mogą być psychologowie, lekarze, absolwenci wyższych szkół artystycznych, osoby z wykształceniem pedagogicznym, nauczyciele, pielęgniarki oraz absolwenci innych kierunków studiów, którzy widzieliby siebie również w takiej roli (w ramach realizacji „niespełnionych marzeń”).

– Niekiedy terapia poprzez sztukę jest początkiem dotarcia do człowieka. Pozwala uwolnić negatywne emocje – mówi dr hab. Bogusław Borys z Gdańskiego Uniwersyetu Medycznego. – Prowadząc zajęcia z rysunku terapeutycznego wiele razy byłem świadkiem zmian jakie dokonują się w człowieku pod wpływem arteterapii.

oprac. Natalia Wosiek, GUMed

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika