Nowy Port. Pierwsza w Gdańsku uchwała obywatelska | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.06.2012

Nowy Port. Pierwsza w Gdańsku uchwała obywatelska

We wtorek członkowie Paktu dla Nowego Portu złożyli w Radzie Miasta uchwałę obywatelską a wraz z nią 2300 podpisów osób, którym na idei rekultywacji i utworzeniu parku na terenie Szańca Zachodniego Nowym Porcie zleży.

Falowiec w Nowym Porcie. (Fot. Nemo)

W tej pierwsze w Gdańsku uchwale obywatelskiej mieszkańcy rekomendują Prezydentowi Miasta Gdańska pozyskanie pieniędzy zewnętrznych na rekultywację zanieczyszczonego przez ropopochodne terenu historycznego Szańca Zachodniego, a następnie utworzenie tam ogólnodostępnego parku.

– Realizacja projektu była już kiedyś zaplanowana w programie rewitalizacji Nowego Portu, jednak ze względu na pozyskanie zbyt małych pieniędzy unijnych nie udało się zrealizować planów – informuje Beata Dunajewska, Radna Miasta Gdańska.

Pakt dla Nowego Portu

Celem paktu jest współpraca na rzecz Nowego Portu, polegająca na podejmowaniu wspólnych działań i wzajemnym wspieraniu się w przedsięwzięciach zmierzających do przywrócenia prestiżu dzielnicy oraz dalszej aktywizacji lokalnej społeczności. Priorytetami działań są następujące zadania:

 • rekultywacja i utworzenie parku na terenie Szańca Zachodniego
 • działania promujące miejskie plany rewitalizacji Dworku Fischera i jego okolic
 • utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, w tym placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, boiska itp.
 • wspólne organizowanie imprez integrujących mieszkańców Nowego Portu
 • Domu Sąsiedzkiego w Nowym Porcie prowadzonego przez Stowarzyszenie Sztuki oraz podjęcie działań zmierzających do utworzenia pierwszego domu kultury prowadzonego przez organizację pozarządową
 • wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego
 • poprawienie bezpieczeństwa i czystości osiedla
 • udział w systemie konkursów i grantów w celu uzyskania dodatkowych możliwości działania na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców
 • utworzenie klubu seniora i systematyczne wspieranie go
 • promocja dzielnicy i działania na rzecz większego otwarcie na zewnątrz, w tym pogłębianie współpracy z innymi osiedlami oraz tworzenie wspólnych inicjatyw
 • pomoc w indywidualnych problemach mieszkańców
 • wspólne reagowanie w sytuacjach kryzysowych i ponadstandardowych

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika