Czy będzie drożej na poczcie? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 26.01.2023

Czy będzie drożej na poczcie?

Jakie plany na 2023 rok ma Poczta Polska? Czy pracownicy mogą liczyć na podwyżki, a klienci na wyższe ceny listów i paczek? Rozmawiamy z Danielem Witowskim rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Czy Poczta S.A, planuje podwyższenie cen usług w 2023 roku?
Poczta Polska, jako operator wyznaczony, zobowiązana jest do świadczenia powszechnych usług pocztowych i nie może samowolnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Ścisły reżim ustalania opłat za realizację powszechnych usług pocztowych wyznaczają art. 53 i 54 Prawo pocztowe. Przepisy te stanowią systemowe unormowanie przesłanek ustalania opłat za usługi powszechne przez operatora wyznaczonego i nie podlegają dowolnym modyfikacjom. Ponadto, w myśl art. 57 tejże ustawy projekt cennika usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz z określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usług operator wyznaczony jest zobligowany przedłożyć Prezesowi UKE, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia. W ciągu 30 dni od dnia przedłożenia projektu, Prezes UKE ma prawo wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, co w konsekwencji prowadzi do zablokowania wejścia w projektowanych zmian. O wprowadzeniu zmiany cen usług powszechnych decyduje regulator rynku pocztowego. Zgodnie z obowiązującą operatora wyznaczonego procedurą zmiany cen, ew. zmiana cen będzie komunikowana na 30 dni przed terminem jej wprowadzenia.

Czy cena za list zwykły zrośnie w 2023 roku?
W obszarze usług KEP, logistycznych oraz finansowych Poczta S.A analizuje wszelkie zjawiska makroekonomiczne zachodzące na rynku.

Ile placówek pocztowych otworzycie w 2023 roku?
Obecnie dysponujemy stabilną siecią placówek pocztowych. Uruchomienie nowych placówek odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem dotyczącym utrzymania dostępności i ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz wypełnienia wymogów regulacyjno-kontraktowych nałożonych na naszą Spółkę.

Jak wyglądają plany remontowe punktów pocztowych na 2023 rok?
W planie remontów, konserwacji i przeglądów obowiązkowych obiektów budowlanych na 2023 ujętych jest do realizacji 237 zadań. Planujemy m.in. wyremontować UP Gdynia 3 przy ul. Podchorążych 10, UP Gdynia 16 przy ul. Chwaszczyńskiej 22/1.

Czy remonty dotyczą też skrzynek pocztowych?
Planujemy wyremontować w roku 2023 około 7900 skrzynek oddawczych rozmieszczonych na terenie całej Polski. Dane ujęte w planie remontów i planie inwestycji stanową tajemnicę przedsiębiorstwa.

Czy Poczta podwyższy pensje pracownikom w 2023 roku?
Poczta reguluje pensje pracowników stosownie do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W 2022 roku podwyższyliśmy zarówno wynagrodzenia pracowników, jak i kwoty wypłacanych premii czasowo-jakościowych oraz zadaniowych. W efekcie tych podwyżek, w 2022 roku zarobki w Spółce wzrosły średnio o 972 złotych brutto miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat.

Planujecie nowe zatrudnienia?
Poczta reguluje stan zatrudnienia w spółce odpowiednio do wymagań rynkowych. W okresach wzmożonego zapotrzebowania staramy się uzupełniać kadrę stałych pracowników – zatrudnionych na umowę o pracę – o pracowników sezonowych. Zawsze informujemy rynek jeżeli podejmujemy dodatkowe działania w tej sferze.

Jaki procent rynku kurierskiego należy do Poczty Poczty S.A ?
Poczta od 2015 roku jest operatorem wyznaczonym. Świadczy usługi powszechne oraz niepowszechne, udział Poczty Polskiej jest znaczący w kontekście wszystkich usług pocztowych w tym usług kurierskich. Wolumen paczek w roku 2022 był mniejszy niż roku 2021 o ok. 9%, natomiast przesyłek poleconych i zwykłych w roku 2022 był mniejszy w porównaniu do roku 2021 o ok. 6%.

Jakie plany rozwoju kurierskiego ma Poczta S.A w bieżącym roku?
Poczta konsekwentnie realizuje plany rozwoju usług kurierskich. W listopadzie 2021 roku wdrożyła zmodyfikowaną usługę kurierską Pocztex, która jest dostosowana do oczekiwań klientów zwłaszcza z segmentu eCommerce. Oferujemy w jej zakresie szeroki wachlarz usług dodatkowych. W usłudze Pocztex staramy się wyeksponować i wykorzystać możliwość zróżnicowanych dostaw, czyli tzw. multikanałowość, która ma zapewnić zwiększenie dostępności naszych usług oraz zapewnić klientom znacznie większą wygodę odbioru zakupów online oraz możliwość odebrania ich w dogodnym czasie.

Ile automatów paczkowych (konkurencji paczkomatów) powstało w 2022 roku ?
Klient może wybierać najdogodniejszą formę odbioru zakupów spośród trzech możliwych wariantów: Pocztex PUNKT – oferujący dostawę przesyłek do sieci punktów odbioru, Pocztex AUTOMAT – z dostawą przesyłek do automatów paczkowych, Pocztex KURIER – zapewniający doręczenie kurierem pod wskazanym adresem.
Na terenie całego kraju mamy blisko 17 000 punktów odbioru Pocztex PUNKT i gwarantujemy aż 7 dni na odebranie przesyłki, co jest atutem, który znajduje uznanie wśród coraz liczniejszej grupy klientów. Stale pracujemy nad rozwojem sieci punktów odbioru Pocztex PUNKT, którą obecnie tworzą, obok placówek pocztowych, punkty partnerskie – sklepy: Żabka, Biedronka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Arhelan oraz kioski Ruchu.
Intensywne prace nad rozbudową sieci odbioru przesyłek kurierskich, realizowane są także w ramach projektu budowy własnej sieci automatów paczkowych Pocztex AUTOMAT, w których klienci będą mieli możliwość odbioru, nadania i zwrotu przesyłek zakupionych online.

Automaty paczkowe będą zamontowane w około 1000 lokalizacjach przy sklepach Biedronka w całym kraju. Ponadto planujemy zainstalować automaty przy placówkach pocztowych, na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz we współpracy z innymi podmiotami, z którymi zaoferujemy klientom komfortowe warunki odbioru i nadania przesyłek, blisko, szybko i wygodnie „po drodze” do domu lub do pracy. Obecnie funkcjonuje nasza sieć automatów paczkowych do odbioru przesyłek kurierskich przede wszystkim w placówkach pocztowych w Strefach 24h oraz w marketach m.in. Biedronka, Lewiatan, Carrefour i liczy blisko 200 sztuk.

Zgodnie z zapowiedziami trwają intensywne prace nad uruchomieniem nowej sieci zewnętrznych automatów paczkowych Pocztex AUTOMAT 24/7.

Jak wygląda montaż waszych automatów?
Zaplanowane i realizowane obecnie prace zakładają osiągnięcie liczby 2000 automatów paczkowych w 2023 roku, w których nasi klienci będą mieli możliwość odbioru, nadania i zwrotu przesyłek zakupionych online w miastach wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Przyjęliśmy kryteria wygody i komfortu klientów, zapewnimy swobodny i nieograniczony dostęp do urządzeń oraz umożliwienie szybkiego odbioru i nadania przesyłki „przy okazji” załatwiania codziennych spraw.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Natan pisze:

    Jak widać ceny już stopniowo wzrastają

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika