Czy będzie mniej awarii sieci SKM? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 26.08.2022

Czy będzie mniej awarii sieci SKM?

W szczycie sezonu letniego, pasażerowie trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej odczuli skutki kilku awarii sieci trakcyjnej. Co istotne, lipcowa awaria powtórzyła się w tym samym miejscu. Pytamy więc, czy jest w dobrym stanie? Rozmowa z Tomaszem Złotosiem, rzecznikiem prasowym PKP SKM w Trójmieście.

W jaki sposób modernizowane są sieci trakcyjne SKM?
Modernizacja sieci trakcyjnej polega na cyklicznej likwidacji wyeksploatowanych elementów, w tym konstrukcji wsporczych, oraz zabudowie nowych konstrukcji lub z wykorzystaniem istniejącej już zmodernizowanej infrastruktury należącej do PKP PLK.

Jak z kolei wyglądają przeglądy techniczne sieci trakcyjnych SKM?
Przeglądy techniczne sieci trakcyjnej przebiegają według instrukcji wewnętrznej i prowadzone są na torach szlakowych cyklicznie co 12 miesięcy. W ramach przeglądów wymieniane są wyeksploatowane elementy, sprawdzana jest też sprawność eksploatacyjna, w tym współpraca z odbierakami prądu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jakie straty finansowe wiążą się z licznymi awariami sieci trakcyjnych SKM?
Nie określił Pan jakiego rodzaju straty ma Pan na myśli, więc nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytania. Ponadto nie zgadzamy się z sugestią zawartą w pytaniu o rzekomych „licznych” awariach naszych sieci. Czy dysponuje Pan Redaktor danymi, które uzasadniają takie twierdzenie?

Czy spółka SKM będzie badała prawidłowości realizowanych przeglądów technicznych?
Spółka PKP SKM w Trójmieście co miesiąc prowadzi weryfikację zrealizowanych przeglądów sekcji sieci trakcyjnej. Weryfikowany jest zakres przeprowadzonej kontroli, ich zgodność z instrukcją jak i ilość materiałów użytych podczas wykonywania prac. Odbiór przeprowadzonych prac zakończony jest spisaniem i przekazaniem protokołu technicznego.

Zamierzacie Państwo zlecić audyt zrealizowanych przeglądów technicznych?
PKP SKM w ramach obowiązujących procedur zarządzania bezpieczeństwem planuje przeprowadzenie audytu dostawcy usługi utrzymania sieci trakcyjnej (PKP Energetyka) na październik 2022 r.

Jakie są plany remontowe sieci trakcyjnych SKM?
Plany remontowe sieci trakcyjnej na 2022 rok dotyczą wymiany wyeksploatowanych odcinków sieci trakcyjnej w tym: wymiany 7 sekcji lin nośnych, 7 sekcji przewodów jezdnych (co stanowi około 11% szlakowych sekcji sieci) oraz wymiany 10 urządzeń naprężających. Oprócz prac remontowych Spółka planuje wykonać prace inwestycyjne polegające na przebudowie konstrukcji wsporczych na odcinku około 4,5km ( stanowi to około 13% sieci trakcyjnej).

Jaki jest budżet spółki SKM na rok 2022 w zakresie remontów?
W zakresie remontów na 2022 rok Spółka ma podpisane umowy na łączną kwotę 1 894 103,50 zł netto

Czy spółka jest ubezpieczona od strat wynikających z awarii?
Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w tym od strat wynikających z awarii sieci trakcyjnej, natomiast nie jest ubezpieczona od powstałych strat, jakie ponosi PKP SKM, które wynikają z awarii sieci trakcyjnej.

Rozmawiał:

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Jaromir pisze:

    Czy trójmiejska SKMka nadal jeździ takimi składami jak z lat 90’tych…serio ?
    Pan rzecznik prasowy wspomniał o „cyklicznej likwidacji wyeksploatowanych elementów”, a co z takimi wyeksploatowanymi pociągami ?!?

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika