Czy były Rzecznik Praw Dziecka będzie miał postępowanie dyscyplinarne? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 21.05.2024

Czy były Rzecznik Praw Dziecka będzie miał postępowanie dyscyplinarne?

W dniu 13.05.2024 roku odbyło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw inwigilacji Pegasusem. Czy adwokat zeznający jako świadek może odmówić złożenia przyrzeczenia?

Zapytaliśmy o to, rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, adw. Annę Mrożewską.
– Postawa i zachowanie adw. Mikołaja Pawlaka na posiedzeniu Komisji sejmowej w dniu 13 maja 2024 roku będzie przedmiotem oceny i analizy Rzecznika dyscyplinarnego pod kątem zasadności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. w tym zakresie nie została jeszcze podjęta.

Czy adwokat jako świadek ma prawo odmówić złożenia przysięgi?
– Adwokat, jak każda osoba wezwana w charakterze świadka, ma obowiązek złożenia zeznań, chyba że ich treść wiązałaby się z ryzykiem ujawnienia tajemnicy adwokackiej lub obrończej.

Jak należałoby skomentować zachowanie Adwokata Mikołaja Pawlaka i jego pełnomocnika?
– W przypadku tajemnicy obrończej nie ma możliwości zwolnienia świadka z obowiązku jej zachowania, w przypadku tajemnicy adwokackiej istnieje takowa możliwość po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu.

Tym samym opinia publiczna będzie musiała poczekać na decyzję Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Antoni pisze:

    Krótko i na temat ! Tylko że znowu , tym razem zabawna, literówka : „jako świątek” haha miało być świadek !

    Czy u Was nikt korekty nie robi ?
    Bo zdarzają się też dziwne znaczki w artykułach.

    Pozdr.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>