Gdańsk Osowa - najlepszą pomorską przestrzenią publiczną. Zasłużenie? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.12.2012

Gdańsk Osowa – najlepszą pomorską przestrzenią publiczną. Zasłużenie?

Marszałek województwa ogłosił dzisiaj wyniki siódmej już edycji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2012”.

W tym roku zwycięzcą zostało miasto Gdańsk, które nagrodzone zostało za realizację przedsięwzięcia „Budowa zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsku-Osowej”.

W konkursie wzięły udział przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej, ukończone pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2011 r. Zgłoszono 31 takich miejsc z całego województwa.

– Znaczenia przestrzeni publicznej w naszym życiu nie sposób przecenić – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Jej jakość decyduje o tym, czy daną miejscowość uważamy za atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku bądź lokalizacji działalności gospodarczej. Wpływa też na kształtowanie się relacji międzyludzkich, dlatego właśnie podnoszenie jakości przestrzeni publicznej jest jednym z podstawowych działań podejmowanych w ramach programów rewitalizacji. Troska o dobrą przestrzeń publiczną nie powinna się ograniczać do historycznie ukształtowanych śródmieść, lecz stać się istotnym zagadnieniem determinującym planowanie rozwoju nowych osiedli.

„Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2012” otrzymało Miasto Gdańsk, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Budowa zieleńca wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsku-Osowej” za: ukształtowanie przestrzeni w pełni oddającej znaczenie słowa „publiczna” – powstałej z inicjatywy i przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, pionierskie i godne naśladowania podejście do kwestii kształtowania przestrzeni publicznych osiedli strefy podmiejskiej, bezpretensjonalność zastosowanych rozwiązań, zrealizowanych z poszanowaniem zastanych wartości środowiska przyrodniczego, zachowujących skalę i nastrój miejsca.

Wyróżnienie I stopnia otrzymało Miasto i Gmina Czersk, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000-lecia, ul. Chojnickiej i 21 lutego” za: kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, w wyniku którego udało się jednocześnie zrealizować ważne cele społeczne i ekologiczne, umiejętną kontynuację tradycji miejsca, zgodne współdziałanie wielu podmiotów na rzecz stworzenia nowej jakości systemu przestrzeni wspólnych miasta wobec dużej liczby i wysokiego poziomu zgłoszeń komisja podjęła decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień II stopnia

Wyróżnienie II stopnia otrzymało Miasto Wejherowo, na terenie którego zrealizowano przedsięwzięcie „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia” za: kompleksowość przyjętego rozwiązania, będącego kontynuacją konsekwentnej polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i łączenia ich w jeden spójny system, wysoką jakość zastosowanych rozwiązań i dostosowanie ich do charakteru miasta średniej wielkości, rozwinięcie oferty funkcjonalnej zagospodarowanych przestrzeni, uwzględniającej sezonowość jej użytkowania oraz potrzeby różnych grup użytkowników.

Równorzędne wyróżnienie II stopnia otrzymuje gmina Rzeczenica, na terenie której zrealizowano przedsięwzięcie „Estetyzacja i modernizacja Rzeczenica” za: przemyślane, kompleksowe i estetyczne przekształcenie głównych ciągów komunikacyjnych miejscowości stanowiące o jej ogólnym gospodarnym wizerunku, umiejętne zagospodarowanie potencjału jakim jest wola współpracy społeczności na rzecz tworzenia dobra wspólnego.

Ponadto Komisja Konkursowa zwróciła uwagę na cztery inne przedsięwzięcia ze względu na ich szczególne walory (kolejność według numeracji zgłoszeń):

  • „Przebudowa dawnej kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Lalkowy” (Gmina Smętowo Graniczne) -subtelność zastosowanych rozwiązań, dopasowanych do skali i charakteru miejscowości przy jednoczesnej funkcjonalnej uniwersalności ukształtowanej przestrzeni
  • „Rewitalizacja ścieżki wzdłuż Potoku Elizy” (Sopot) – wysoką kulturę zastosowanych rozwiązań, poszanowanie istniejącej zieleni i nawiązanie do układu rzeźby terenu, jak również zapewnienie możliwości użytkowania przestrzeni w różnych porach dnia poprzez zastosowanie ciekawych rozwiązań w zakresie oświetlenia
  • „Od drzewa do drewna” (Gościcino, Gmina Wejherowo) – umiejętne nawiązanie do historii i tradycji miejsca oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w proces kształtowania przestrzeni publicznej
  • „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z poprawą stanu bezpieczeństwa oraz nadaniem nowych funkcji obszarowi Placu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulicy Jana Pawła II” (Bytów) – konsekwentną kontynuację działań na rzecz podniesienia walorów funkcjonalnych i estetycznych systemu przestrzeni publicznych miasta.

(Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika