Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi - nowy kierunek na Uniwersytecie Gdańskim | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 12.03.2013

Nowy kierunek na UG: Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi

Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi – to nowy, unikatowy kierunek studiów, który powstał w ramach nowo utworzonej Katedry Sztuk Scenicznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański

Program studiów jest dostosowany do potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy w zakresie kształcenia profesjonalnych menedżerów kultury. Kierunek powstał dzięki współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim i Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Połączenie instytucji kultury i naukowo-dydaktycznych pozwala na praktyczny profil studiów i uruchomienie dwóch specjalności: menedżerskiej i sceniczno-menedżerskiej.

W 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim przy Wydziale Filologicznym powstała nowa Katedra Sztuk Scenicznych (kierownik: Prof. dr hab. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), a w jej ramach nowy kierunek studiów – Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi. To stacjonarne studia pierwszego stopnia, łączące w sobie wiele dyscyplin nauki: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz nauki o zarządzaniu. Przedmioty praktyczne stanowią zdecydowaną większość programu studiów, który jest dostosowany do potrzeb polskiego i europejskiego rynku pracy (stąd bardzo rozbudowany moduł języka angielskiego). Twórcom kierunku za wzór służyły słynne uczelnie, takie jak Uniwersytet w Hildesheim, University of Birmingham oraz Metropolitan University w Londynie. Od lat kształci się tam menedżerów kultury, a ich absolwenci pracują w czołowych instytucjach artystycznych.

Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim wyróżnia połączenie teorii z praktyką – zajęcia prowadzone będą przez teoretyków i praktyków, związanych zawodowo z polskimi i zagranicznymi instytucjami sztuki: kadrę akademicką Uniwersytetu Gdańskiego oraz znanych i doświadczonych dyrektorów teatrów polskich, krytyków związanych z ogólnopolskimi mediami, administratorów instytucji kultury, koordynatorów projektów i znakomitych dydaktyków.

Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności: menedżerską oraz sceniczno-menedżerską. W trakcie studiów studenci obu specjalności poznawać będą zagadnienia z zakresu zarządzania teatrem, instytucjami kultury oraz projektami. Przejdą także intensywny kurs języka angielskiego (z uwzględnieniem słownictwa potrzebnego w zawodzie) i będę mieli możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

Specjalność sceniczno-menedżerska

W programie studiów specjalności sceniczno-menedżerskiej rozbudowany został cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca. Zajęcia te będą prowadzone w ramach znanego w kraju Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni przez doświadczonych pedagogów i artystów. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do wykonywania zawodu aktora i jednocześnie zdobędą wiedzę oraz umiejętności wykorzystywane w działalności menedżerskiej.

Specjalność menedżerska

Specjalizacja menedżerska poszerzona jest o wiedzę z zakresu działania międzynarodowych instytucji i organizacji artystycznych. Studenci będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków radia i telewizji, krytyków, scenarzystów teatralnych oraz reżyserów, a także w zajęciach artystycznych przygotowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski. Nie tylko poznają zasady funkcjonowania instytucji artystycznych, ale już w trakcie studiów nabędą praktyczne doświadczenie w zakresie organizowania działań artystycznych: będą mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach i eventach na terenie Trójmiasta i pod okiem specjalistów poznawać tajniki powstawania przedstawień, performansów, happeningów, wystaw. Absolwenci będą przygotowani do pracy w teatrach, organizacjach wspierających kulturę, fundacjach, stowarzyszeniach, festiwalach, komercyjnych agencjach artystycznych, departamentach odpowiedzialnych za kulturę w urzędach administracji centralnej i lokalnej oraz innych instytucjach zajmujących się działaniami artystycznymi i kulturalnymi.

Zasady rekrutacji:

Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi – stacjonarne studia I stopnia (dla obu specjalności): konkurs świadectw dojrzałości z przedmiotów: język polski (0,3), język angielski (0,5), oraz jeden przedmiot do wyboru spośród (0,2): historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy.

Kandydatów na specjalność sceniczno-menedżerską obowiązuje sprawdzian przydatności do zawodu aktora (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna.

Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika