Pomorskie: Akcja Znicz 2012 - jak dojechać na cmentarz? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 1.11.2012

Pomorskie: Akcja Znicz 2012 – jak dojechać na cmentarz?

Trwająca w tym roku 5 dni akcja „Znicz 2012”, to czas wytężonej pracy policjantów. Będą oni czuwać nad bezpieczeństwem tych, którzy by zapalić światełko na grobach swoich bliskich, wyruszą w podróż – często bardzo daleką.

Dziś w woj. pomorskim startuje policyjna akcja „Znicz 2012”.  (Fot. KWP Gdańsk)

W okresie jesiennym pogarsza się i zmienia sytuacja pogodowa wpływająca niekorzystnie na warunki ruchu na drogach. Jednocześnie warunki atmosferyczne istotnie wpływają na pogorszenie samopoczucia kierujących, ich szybsze zmęczenie i obniżenie progu reakcji na bodźce zewnętrzne. Niewątpliwie z taką sytuacją możemy spotkać się w szczególności w dniach od 31.10.2012r. – 04.11.2012r. kiedy to w związku z dniem Wszystkich Świętych, nastąpi wzmożony ruch na drogach.

Wszystkim kierowcom radzimy :

 • przed wyjazdem na cmentarze sprawdźmy (w Internecie, w gazecie lokalnej) jak zmieni się organizacja ruchu w rejonie największych nekropolii w województwie. Ułatwi nam to bezkolizyjne dotarcie do celu.
 • podczas podróży uważnie patrzmy na znaki i stosujmy się do sygnałów dawanych przez policjantów, którzy w tych dniach będą kierować ruchem,
 • parkując samochód przed cmentarzem nie zostawiajmy na widoku żadnych wartościowych przedmiotów, czy dokumentów. Na miejsce postoju wybierzmy specjalnie wyznaczone do tego miejsca,
 • podczas pobytu na cmentarzu torebkę, czy saszetkę z dokumentami zawsze miejmy pod ręką. Nie odkładajmy i toreb na płycie nagrobnej lub ławce stojącej przy pomniku. Złodziej tylko czeka na taką okazję.
 • nie kupujmy kwiatów czy zniczy od osób, które nie mają wystawionego stoiska, często sprzedają pojedyncze egzemplarze i oferują je zaniżonej cenie – może to świadczyć o tym, że towar ten pochodzi z kradzieży. Unikajmy także w miarę możliwości wyciągania portfela w okolicach cmentarzy. Pamiętajmy, że możemy być obserwowani przez złodzieja. Lepiej dokonać zakupów z wyprzedzeniem, a jeżeli musimy nabyć coś w tłoku postarajmy się dobrze schować portfel po zrobionych zakupach,
 • okres dnia Wszystkich Świętych charakteryzuje się szczególnie dużym natężeniem ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i w rejonach lokalnych nekropolii – co może skutkować wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłóceniami płynności ruchu. Ponadto na dyskomfort poruszania się w tym czasie drogach wpływają zmienne warunki pogodowe i duża ilość pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy. Policjanci będą czuwać nad zapewnieniem płynności ruchu. Polecenia funkcjonariuszy w zakresie parkowania lub zakazu wjazdu pomogą w sprawnym i bezpiecznym dojechaniu oraz powrocie z cmentarzy.

Zmiana organizacji ruchu drogowego

I. Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych
W środę i czwartek będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

 • w środę 31.10.2012 – od godz. 18.00 do 22.00,
 • w czwartek 01.11.2012 – od godz.: 08.00. do 22.00.

II. Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie woj. pomorskiego związane ze Świętem Zmarłych (podział wg siedziby powiatu)

GDAŃSK
 • zmiany organizacji ruchu obowiązywać będą w dniu 01 listopada w godz. 600 – 2000 przy wszystkich cmentarzach

Cmentarz ul. Dąbrowskiego

 • dojazd od ul. 3-go Maja jednokierunkową ul.Dąbrowskiego (ruch jednokierunkowy od ul. 3-go Maja do ul.Bema)
 • Zakaz zatrzymywania lewej stronie jezdni w kierunku do ul.Powstańców Warszawskich.
 • Parkingi funkcjonować będą na części placu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Giełguda,
 • na Placu Zebrań Ludowych na terenie MDK oraz prawej stronie jezdni ul. Dąbrowskiego. – Na ul. Giełguda utrzymany będzie zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz ul. Brzegi

 • dojazd jednokierunkowym wjazdem od Traktu św. Wojciecha (przez most), wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Stoczniowców)
 • Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do „Cezasu” będzie drogą bez przejazdu.
 • Miejsca postojowe wyznaczone zostaną wzdłuż ul. Brzegi na jej jednokierunkowym odcinku.
 • Postój „taxi” na Trakcie św. Wojciecha przed stacją paliw.

Cmentarz ul. Opacka

 • dojazd ul. Grunwaldzką przez jednokierunkową ul. Opacką oraz od strony ul. Spacerowej
 • Na ul. Czyżewskiego ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Grunwaldzkiej z możliwością 1-no minutowego postoju na prawym pasie jezdni od bramy wejściowej na cmentarz
 • Wjazd od strony Sopotu z al. Grunwaldzkiej na ul. Czyżewskiego będzie zamknięty

Postój „taxi” na ul. Opackiej, powyżej cmentarza przy skrzyżowaniu z ul. Czyżewskiego.

Cmentarz ul. Ks. Góreckiego

 • dojazd wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia
 • ul. Ks. Góreckiego wyłączona zostanie z ruchu ogólnego za wyjątkiem „taxi”
 • Wjazd pojazdów „taxi” na ul. Ks. Góreckiego będzie możliwy od strony ul. Marynarki Polskiej przez parking przy Morskim Domu Kultury
 • Miejsca postojowe prawej stronie ul. Wyzwolenia oraz na parkingu przy MDK.

Cmentarz Srebrzysko

 • dojazd odbywać się będzie ul. Nową Słowackiego, na której wyznaczony zostanie jeden pas dla autobusów, na drugim odbywać się będzie ruch ogólny, a następnie jednokierunkową ul. Srebrniki
 • Wyjazd spod cmentarza odbywać się będzie jednokierunkowymi ulicami :
  • Ogrodową w relacji do ul. Potokowej
  • Róży Ostrowskiej w relacji do ul. Nowej Słowackiego.

Na ul. Starej Słowackiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, w relacji do ul. Nowej Słowackiego / Trawki, a na lewym pasie ruchu wyznaczony zostanie parking

Postój „taxi” wyznaczony będzie w specjalnie oznakowanej zatoce „kieszeni” za skrzyżowaniem ul. Róży Ostrowskiej z ul. Leśny Stok.

Cmentarz ul. Kartuska

 • dojazd od ul. Kartuskiej, na której obowiązywać będą zakazy zatrzymywania za wyjątkiem „taxi” do 1 min.
 • Na chodniku ul. Kartuskiej, przed posesją nr 236 uruchomiony zostanie postój „taxi”.

Cmentarz ul. Łostowicka

 • ograniczenie ruchu kołowego na całej długości ul. Łostowickiej , od ul. Kartuskiej do ul. Armii Krajowej.
 • Na całej długości ul. Łostowickiej będzie funkcjonowała komunikacja autobusowa w obu kierunkach
 • Przystanki wyznaczone będą w rejonie skrzyżowania z ul. Wojskiego i wjazdu na parking cmentarza
 • Pojazdy posiadające identyfikatory będą mogły wjechać na ul. Łostowicką wyłącznie od strony ul. Kartuskiej, wyjazd również na ul. Kartuską.

Przewiduje się następujące zasady organizacji ruchu:

Relacja od strony dzielnicy Morena: prawo wjazdu będą posiadały pojazdy ZTM, pojazdy „taxi”, inwalidzkie oraz pojazdy posiadające identyfikatory z lit. „A” i „B”. Zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ul. Pana Tadeusza, Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza specjalnie oznakowaną trasą przez ul. Pobiedzisko. Postój „taxi” wyznaczony zostanie na lewym pasie ruchu jezdni ul. Łostowickiej w relacji do ul. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Parking dla samochodów inwalidzkich przy bocznej bramie cmentarza (na parkingu poniżej bramy głównej).

Na lewych pasach ul. Nowolipie , dla obu kierunków, urządzony zostanie parking dla odwiedzających cmentarz, na odcinku od ul. Schuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską .

Relacja od strony dzielnicy Śródmieście – Ruch ogólny na ul. Armii Krajowej w kierunku cmentarza odbywać się będzie jezdniami pod węzłem „Sikorskiego” i jezdnią górną . Prawo wjazdu na ul. Łostowicka będą posiadały jedynie autobusy komunikacji miejskiej.

Na węźle ul. Łostowickiej, na kierunku od ul. Witosa do cmentarza, na prawym pasie ruchu wyznaczony zostanie bus pas, a na kierunku do ul. Havla bus pas wyznaczony będzie na lewym pasie ruchu. Na ul. Armii Krajowej na kierunku do ul. Jabłoniowej, powyżej ul. Łostowickiej – na pasie rozdziału wyznaczony zostanie parking , natomiast na kierunku od ul. Jabłoniowej do Centrum (od wiaduktu ul. Cedrowej) wyznaczony zostanie parking na lewym pasie ruchu. Na tym kierunku ruchu (druga jezdnia) ul. Armii Krajowej będzie funkcjonował ruch kołowy na prawym pasie jezdni, z ograniczeniami prędkości. Dodatkowy parking dla odwiedzających cmentarz z tego kierunku urządzony zostanie na ul. Armii Krajowej za skrzyżowaniem z ul. Łostowicką . Tymczasowy przejazd przez pas rozdziału ul. Armii Krajowej przeznaczony będzie dla potrzeb ZTM, jako przystanek wyrównawczy.

Na ul. Cedrowej, na odcinku od ul. Warszawskiej do nieczynnego, szerokiego zjazdu, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Kartuskiej , a na lewym pasie jezdni za wiaduktem zostanie wyznaczony parking dla samochodów . Organizacja ruchu na ul. Cedrowej obowiązywać będzie w dniach od 1.11.2012r. do 4.11.2012r.

GDYNIA
 • na ul. Witomińskiej w dniach 30.10 – 01.11 wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy /na odcinku od bramy głównej cmentarza do ul. Rolniczej
 • likwidacja parkingu pod główną bramą cmentarza – usytuowanie tam pętli autobusowej i postoju Taxi,
 • dodatkowe miejsca postojowe na jednokierunkowym odcinku ul. Witomińskiej z prawej strony,
 • zakaz postoju obu stronach ul. Spokojnej
SOPOT
 • w dniach od 31.10 w rejonie cmentarza na ul. Malczewskiego zostanie zmieniona organizacja ruchu
 • ul. Malczewskiego – obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy /od Al. Niepodległości w kierunku ul. Cieszyńskiego/
 • ul. Księżycowa – jednokierunkowa od ul. Malczewskiego do ul. 23 Marca
 • ul. Okrężna – jednokierunkowa /ruch w stronę 23-go Marca/
 • dodatkowe miejsca do parkowania wzdłuż ul. Okrężnej, Chodowieckiego, Księżycowej oraz Malczewskiego /na dolnym odcinku, lewej stronie/
SŁUPSK

cmentarz przy ul. Kaszubskiej

 • w dniach 30.10 – 01.11 – wyłączony z funkcjonowania będzie parking przy ul. Prof. Lotha
 • w dniach 31.10 – 01.11 – wyłączony z funkcjonowania będą parkingi i chodniki przy ul. Rabina Maxa Josepha
 • w dniu 01.11 w godz.6.00-20.00 wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Prof. Lotha od ul. Druyffa do bramy cmentarza,
 • w dniu 01.11 wyłączona zostanie z ruchu droga dojazdowa do cmentarza od ul. Kaszubskiej,
 • w dniu 01.11 wprowadzony ruch jednokierunkowy na ul. Piastów,
 • w dniu 01.11 wyłączona zostanie z ruchu ul. Obrońców Wybrzeża z wyjątkiem pojazdów komunikacji miejskiej, TAXI, służby zdrowia oraz służb komunalnych
 • ul. Hołdu Pruskiego (w kierunku ul. Madalińskiego) – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z zakazem zatrzymywania obu stronach jezdni
 • parking pod kościołem przy ul. Kaszubskiej zostanie wyłączony z ruchu, wjazd od strony ul. Armii Krajowej otwarty dla osób handlujących
 • miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na stadionie przy ul. Madalińskiego tylko dla osób posiadających stosowne przepustki,
 • na ul. Madalińskiego parkowanie obustronne
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Madalińskiego i ul. Prof. Lotha
BYTÓW
 • nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu
CHOJNICE
 • nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu,
CZŁUCHÓW
 • ul. Sienkiewicza – zakaz zatrzymywania się w dniach 30.10 – 01.11
KARTUZY
 • ul. Mickiewicza – ruch jednokierunkowy od strony drogi wojewódzkiej 221 ( prawej stronie miejsca parkingowe)
 • jednokierunkowa d strony ul. Mickiewicza w kierunku ul. Chmieleńskiej
 • ul. Chmieleńska jednokierunkowa w stronę drogi wojewódzkiej nr 221 (po prawej stronie miejsca parkingowe)
KOŚCIERZYNA
 • 31.10 na ul. Kaplicznej i Skarszewskiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy,
 • największe utrudnienia w ruchu przewidywane są na ul. Wojska Polskiego, Dworcowej, Szopińskiego, Kaplicznej i Skarszewskiej w godz. 12.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00.
KWIDZYN
 • ul. Malborska – od skrzyżowania z ul. Koszykową do ul. Furmańskiej ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania się, powtórzenie od skrzyżowania z ul. Długą, Tczewską, Rzemieślniczą.
 • ul. Furmańska – ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania się, po lewej i prawej stronie jezdni od ul. Malborskiej i ul. Długiej,
 • ul. Długa od ul. Malborskiej do przejazdu kolejowego zakaz zatrzymywania nie dotyczy pobocza,
 • ul. Długa od przejazdu kolejowego do ul. Malborskiej zakaz zatrzymywania nie dotyczy pobocza,
 • ul. Furmańska – parking zorganizowany na zasadzie drogi jednokierunkowej.
LĘBORK

Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać do 04.11.12 r., z wyłączeniem ulicy Kaszubskiej, gdzie ograniczenia zostaną usunięte do 02.11.12 r.

 • ul. Kaszubska na całej długości będzie jednokierunkowa w stronę cmentarza (komunikacja miejska będzie poruszać się w obie strony lewym pasem)
 • powrót z cmentarza ul. Kartuską lub Majkowskiego (alternatywny objazd przy jeziorze Osowskim lub przez Popowo, aż do drogi wojewódzkiej 214)
MALBORK

Zmiana organizacji ruchu obowiązywać będzie w dniach 31 października – 04 listopada

 • na ul. Wejhera wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (wjazd od strony ul. Głowackiego) oraz zakaz zatrzymywania,
 • na ul. Krótkiej ruch jednokierunkowy /od strony ul. Wejhera w kierunku ul. Głowackiego) oraz zakaz zatrzymywania
 • wzdłuż ul. Poprzecznej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania
NOWY DWÓR GDAŃSKI
 • organizacja ruchu drogowego nie ulega zmianie
 • utrudnienia w ruchu mogą występować w rejonie cmentarza przy ul. Tczewskiej (droga krajowa nr 55)
PRUSZCZ GDAŃSKI
 • w dniach 31.10 – 01 listopada w rejonie cmentarza komunalnego ul. Sportowa i Spokojna wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy
 • ul. Ogrodowa będzie wyłączona z ruchu pojazdów,
PUCK
 • ruch jednokierunkowy na ul. Rzemieślniczej w Kosakowej Gdyński Cmentarz Komunalny przebiegający od ul. Rzemieślniczej do ul. Chrzanowskiego.
STAROGARD GDAŃSKI

W dniach 31 października – 02 listopada wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • ograniczenie prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Skarszewskiej,
 • zakaz zatrzymywania na odcinku ul. Skarszewskiej od skrzyżowania z ul. Bp. Dominika do skrzyżowania z ul. Niemojewskiego.
SZTUM
 • ul. Polna ruch jednokierunkowy
 • dojazd do cmentarza komunalnego od strony ul. Żeromskiego, wyjazd z nekropolii zostanie skierowany przez drogę biegnącą przez m. Zajezierze /objazd ok. 3 km/.
TCZEW
 • ul. Rokicka na odcinku od skrzyżowania z Al. Kociewską do skrzyżowania z ul. Skarszewską po obu stronach jezdni będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania,
 • na ul. Rokickiej wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe na terenie firm przyległych do ul. Rokickiej i Skarszewskiej
 • w rejonie cmentarza na ul. Gdańskiej wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe na parkingu marketu NETTO, zniesione zostaną zakazy zatrzymywania po obu stronach ul. Gdańskiej
 • przy ul. 30-go Stycznia zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe na terenie Liceum Ogólnokształcącego
 • na ul. Bałdowskiej od strony parku dozwolony będzie postój pojazdów
WEJHEROWO

ul. Roszczynialskiego – w dniach 27 – 31 października oraz 2 listopada w obrębie zatoki postojowej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się

01 listopada

 • ulicą Roszczynialskiego od ul. Ofiar Grudnia do ul. Odrębnej będą mogły poruszać się wyłącznie autobusy komunikacji zbiorowej
 • wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego w obręb zmentarza zostaną zamknięte
 • dojazd do cmentarza dla samochodów osobowych przez ul. 12 Marca, Sikorskiego i Wąską
 • parking wyznaczony zostanie na płycie boiska pomiędzy ul. Wąską, Wschodnią i Poprzeczną; wyjazd z parkingu ul. Poprzeczną
 • osoby poruszające się samochodami z kartą dla osób niepełnosprawnych będą mogły zatrzymać się na ul. Ofiar Grudnia i ul. Brzozowej z dojazdem przez ul. Leśną od strony ul. Sikorskiego

02 listopada

 • ul. Sportowa – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania, parking usytuowany na placu za ogrodzeniem cmentarza

W miejscowościach Reda i Rumia nie będzie dokonywana zmiana organizacji ruchu.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika