Prezydent odmawia nominacji sędziowskich. "To koniec władzy KRS" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 30.06.2016

Prezydent odmawia nominacji sędziowskich. „To koniec władzy KRS”

Prezydent odmówił nominacji sędziowskich. To prawdopodobnie jedna z pierwszych tego typu decyzji w najnowszej historii urzędu Prezydenta RP. Bardzo dobra decyzja.

sad

Zgodnie z art. 179 Konstytucji RP: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony”.

Dotychczasowy zwyczaj dawał jednak praktycznie pełną władzę w tym względzie właśnie Krajowej Radzie Sądownictwa, a prezydent był jedynie notariuszem decyzji stosunkowo wąskiego gremium „wtajemniczonych” (KRS), którzy w ten sposób (mając de facto bezpośredni wpływ na nominacje) budowali polskie sądownictwo. Sądownictwo, które dziś legitymuje się zaufaniem społecznym na poziomie około 30 proc. i od dawna jest w głębokim kryzysie.

Prezydent Duda swoją decyzją niejako odebrał sędziowskiemu samorządowi władzę, którą ten wskutek bierności poprzednich prezydentów,  wykorzystywał w sposób nieograniczony, czę