Sąd zdecyduje o obserwacji Stefana W. "Do przesłuchania ponad 100 osób" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 20.03.2019

Sąd zdecyduje o obserwacji Stefana W. „Do przesłuchania ponad 100 osób”

Trwa śledztwo w sprawie zabójstwo Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prokurator oprócz samego mordu bada też, czy akcja reanimacyjna była prowadzona zgodnie ze sztuką lekarską.

Rozmawiamy z Grażyną Wawryniuk – Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Gdańska?

Postępowanie w sprawie zabójstwa Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza tocz się. Aktualnie prokurator oczekuje na rozpoznanie przez wniosku o orzeczenie wobec podejrzanego Stefana W. obserwacji sądowo – psychiatrycznej. Biegli, którzy jednorazowo badali podejrzanego nie byli bowiem w stanie ocenić stanu poczytalności podejrzanego w odniesieniu do zarzuconego mu przestępstwa. Dlatego też wnieśli o przeprowadzenie obserwacji. Sąd Okręgowy w Gdańsku na 21 marca br. wyznaczył termin rozpoznania wniosku w tym zakresie.

Jakie czynności są obecnie prowadzone w sprawie zabójstwa Prezydenta Adamowicza?

W sprawie kontynuowane są również inne czynności, w tym trwają przesychania świadków. Są to osoby, które przebywały w tych samych jednostkach penitencjarnych, co gdy odbywał on karę pozbawienia wolności. Takich osób do przesłuchania wytypowano ponad 100. Czynności te mając na celu ustalenie, czy Stefan W. w trakcie odbywania kary interesował się osobą Prezydenta Pawła Adamowicza i czy już w tym czasie mógł planować atak na jego osobę.

Współwięzień Stefana W. przerywa milczenie: „Raz był normalny, raz kimś zupełnie innym”

Ile potrwa całe śledztwo?

W ramach tego postępowania wyjaśniana jest również kwestia prawidłowości prowadzonych czynności medycznych na miejscu zdarzenia, przez ratowników medycznych. Swoje zastrzeżenia w tym zakresie, wysunięte na podstawie informacji, jakie ukazywały się w mediach, wyraził lekarz anatomopatolog, były biegły, w piśmie przesłanym do tutejszej Prokuratury. W tym wątki, po zgromadzeniu niezbędnych materiałów, w tym dokumentacji medycznej, zostaną powołani biegli do oceny prawidłowości czynności medycznych. Z uwagi na zakres czynności jakie są w tej sprawie podejmowane, na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie, w jakim terminie śledztwo będzie mogło zastać zakończone.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.Moto Replika