Takie instytucje także istnieją. Są finansowane z budżetu państwa | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 24.06.2015

Takie instytucje także istnieją. Są finansowane z budżetu państwa

W Polsce funkcjonują instytucje, które sporo nas kosztują, a przeciętny Polak może nawet nie wiedzieć, że istnieją. Pięć wybranych przez nas instytucji kosztuje łącznie budżet państwa ponad 100 mln zł.

pierwszy_urzad_skarbowy

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Mało kto wie, że w Warszawie od 1991 roku działa Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – państwowa szkoła, wyłączona z systemu szkolnictwa wyższego. Szkoli urzędników Cywilnej. Dotacja z budżetu państwa na jej funkcjonowanie w 2014 roku wyniosła 8,3 mln zł.

Polski Komitet Normalizacyjny
To instytucja w wieloletnią tradycją – powstała w 1924 roku, pierwszą normę wydała w roku 1925. Czym się zajmuje? Głównie opracowuje i rozpowszechnia Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizacyjne. W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaplanowano w wysokości 32,8 mln zł.

Urząd Zamówień Publicznych
Został powołany ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Do jego obowiązków należą natomiast m.in.: opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących zamówień, podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą, dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą, dokonywanie analiz funkcjonowania systemu zamówień oraz działalność szkoleniowa, współpraca międzynarodowa w sprawach związanych z zamówieniami. W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Urzędu zaplanowano w wysokości 27,4 mln zł.

Ośrodek Studiów Wschodnich
Kolejną instytucją w istotny sposób wspieraną przez pieniądze publiczne jest Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia. W ustawie budżetowej na 2014 na ten cel zapisano kwotę 9,1 mln zł.

Polska Agencja Kosmiczna
Powstała w 2014 roku. W 2015 roku na funkcjonowanie otrzyma z budżetu państwa kwotę 30 mln zł Jednym z jej zadań ma być eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej.

Autor

- dziennikarz Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika