Zużyte strzykawki w workach foliowych. „To wciąż się zdarza” | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 1.10.2018

Zużyte strzykawki w workach foliowych. „To wciąż się zdarza”

Jak skutecznie walczyć o środowisko, ale także o ochronę zdrowia i życia ludzi? Na ten temat dyskutowali eksperci i praktycy podczas konferencji „Zarządzanie odpadami medycznymi”, którą zorganizowała gdańska spółka Port Service – największa w regionie medycznych.

Blum Sören – prezes zarządu Port Service, organizator konferencji.

Walka o zdrowie a często i ludzi nie odbywa się jedynie na szpitalnych salach operacyjnych. Ma miejsce także na ostatnim etapie procesu ochrony zdrowia jakim jest eliminowanie odpadów medycznych, które wytwarzane są w każdej placówkach ochrony zdrowia.

Na terenie północnej Polski to zadanie od lat realizuje firma Port Service – największa i najnowocześniejsza w regionie spalarnia odpadów, która obsługuje większość pomorskich szpitali i znaczą liczbę pozostałych podmiotów świadczących usługi medyczne.

Tym razem spółka postanowiła zorganizować konferencję z udziałem ekspertów i praktyków o tym, jak zarządzać i eliminować odpady medyczne w sposób profesjonalny, skuteczny i zgodny z prawem.

Głos w debacie zabrali reprezentanci środowiska prawniczego, przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańska, a także Departamentu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Poza teoretycznymi aspektami zarządzania odpadami medycznymi mowa była również o jego stronie praktycznej – w tym o wykorzystywaniu właściwych narzędzi do segregacji, gromadzenia i transportu odpadów.

Okazuje się, że wciąż bardzo poważnym problemem w ochronie zdrowia są tzw. zakłucia, czyli uszkodzenia ciała personelu medycznego wykonującego zabiegi medyczne. Tego typu zdarzenia generują zarówno wysokie koszty społeczne, jak również finansowe, które każdorazowo średnio szacuje się na ok. 7 tys. zł i wynikają głównie z kosztów leczenia i rehabilitacji osoby, która uległa wypadkowi. Aby takim zdarzeniom zapobiec przede wszystkim należy znać odpowiednie procedury i właściwie ich przestrzegać. Do tego niezbędna jest edukacja i budowanie świadomości zagrożeń.

– Zjawiskiem wciąż mającym miejsce w niektórych placówkach ochrony zdrowia jest np. wielokrotne używanie jednorazowych pojemników na odpady medyczne – mówiła Marzena Pasek, ekspert z firmy KM PROJEKT – producenta opakowań medycznych. – Zdarza się, że personel medyczny wkłada worek foliowy do jednorazowego pojemnika, następnie jego wypełnieniu np. zużytymi strzykawkami worek wyjmuje i wyrzuca. Taki worek my nazywamy jeżem, bo wystające z niego igły przypominają właśnie jeża…

Intencją spółki Port Service – organizatora konferencji – była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie zarządzania odpadami oraz integracja środowisk połączonych wspólnym celem, jakim jest  zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Cel konferencji zdecydowanie został osiągnięty, o czym mówili sami uczestnicy sugerując dodatkowo, że tego typu przedsięwzięcia powinny odbywać się cyklicznie.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Fasoni pisze:

    Jak zwykle tam gdzie się próbuje zaoszczędzić to generuje problemy i dodatkowe wysokie koszty. Pozorne oszczędności generują spore straty zdrowotne i finansowe. Personel medyczny powinien sam pilnować procedur żeby nie narażać własnego zdrowia.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika