Gdynia: Rozbudowa ulicy Morskiej już w 2016 roku | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.02.2016

Gdynia: Rozbudowa ulicy Morskiej już w 2016 roku

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni podjął decyzję, która zmieni jakość życia mieszkańców nie tylko miasta obchodzącego 90-lecie nadania praw miejskich, ale całej trójmiejskiej metropolii.

oznakowanie_drog

Gdynia. Skrzyżowanie ul. Podjazd i Śląskiej oraz linii kolejowej – zostało wybudowane w okresie powojennym, a w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zrealizowana została kładka dla pieszych nad ul. Podjazd. Zastosowane rozwiązania nie uwzględniały potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przedstawiony problem przez osoby niepełnosprawne polegający na braku dostępności przyjścia z ulicy Śląskiej przez ulicę Podjazd w kierunku centrum Gdyni – jest związany z pokonaniem bardzo istotnej bariery, jaką jest przecinająca miasto magistrala kolejowa. Tory kolejowe prowadzone na nasypie oddzielającym centrum miasta od ulicy Śląskiej.

Obecnie pokonanie przedmiotowej bariery architektonicznej (na połączeniu części miasta) przez osoby z ograniczeniami w mobilności jest możliwe poprzez skorzystanie ze środków komunikacji miejskiej (100% składających się z pojazdów niskopodłogowych i przystosowanych do obsługi pojazdów niskopodłogowych i przystosowanych do obsługi pasażerów poruszających na wózkach inwalidzkich).

Miasto Gdynia wraz z w ramach kompetencji podjęła działania inwestycyjne w celu poprawy warunków ruchu drogowego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jego uczestników.

Od roku 2010 prowadzone są prace projektowe obejmujące zmianę układu drogowego skrzyżowania ul. Podjazd i Śląskiej, który obecnie jest wyjątkowo trudny komunikacyjnie. Jest to newralgiczne miejsce w układzie dróg Śródmieścia.

W roku 2012 powstał projekt pod nazwą: „Rozbudowanie skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd, jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”. Projekt został w 2015 roku uzupełniony o zakres obejmujący budowę ciągu pieszo rowerowego („Rozbudowa ul. Morskiej w Gdyni wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w ulicę Podjazd”). Realizacja tej inwestycji przez Gdynią zaplanowano na lata 2016-2017.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wobec treści uzyskanych od będzie monitorował realizację planowanych prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania infrastruktury miejskiej w Gdyni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dyrektor Roman Witowski: „Gdynia, akcentując znaczenia dostępności przestrzeni publicznej dla realizacji podstawowych praw osób z niepełnosprawnościami, w tym zapewnienia tym osobom możliwości samodzielnego poruszania się w przestrzeni, jako jedna z pierwszych w kraju, sukcesywnie likwiduje bariery w przestrzeni publicznej oraz zapewnia dostosowanie transportu zbiorowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Miasta Gdyni oraz Zarząd Dróg i Zieleni podejmując działania w kierunku poprawy dostępności realizują cele z tym związane poprzez uwzględnianie zasad projektowych uniwersalnego w nowych inwestycjach i określenie potrzeb zmian w rozwiązaniach istniejących”. (Cytat z pisma skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 18.01.2016 roku).

Prezydent Miasta Gdyni opracował „Standardy Dostępności dla Miasta Gdyni” oparte na koncepcji projektowania uniwersalnego, które mają gwarantować, aby realizowane nowe były dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym dla osób z niepełnościami.

Planowana wpisuje się w modernizowanie 90-letniej Gdyni, która zasługuje na innowacyjne modernizacje. Miejmy nadzieje, że termin realizacji tj. 2016-2017 zostanie dotrzymamy przez Dyrektora w Gdyni, jest na to szansa przy podjęciu nadzorem przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Janusz pisze:

    Sprawa do załatwienia oczywiście ważna i słuszna. Lecz zapominając o polit-poprawności miasto ma parę innych węzłów gordyjskich do rozwiązania.
    Na przykład kilometrowe korki przy z jeździe z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża. Przybywają nowe, duże osiedla, a nadal istnieje prowizoryczna ulica Kwiatkowskiego (betonowe płyty rzucone na glebę i pokryte asfaltem). Nigdzie nie słyszę, by coś tu miało się stać.
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika