Środki publiczne wydane dwa razy na ten sam remont | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 14.07.2023

Środki publiczne wydane dwa razy na ten sam remont

Po artykule Gazety Bałtyckiej pt. Czy w Gdyni doszło do naruszenia interesu publicznego?, Zarząd Dróg i Zieleni przyznaje, że modernizacja schodów w ciągu komunikacyjnym ulic Podjazd, Śląska, Morska, nie spełniała standardów Gdyni w zakresie dostępności. Dlaczego jednak nie chce przyznać tego wprost?

Stanowisko Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni:

dostępności dla Gdyni obejmują wszystkie inwestycje – również te realizowane ze środków Rad Dzielnic. Stosowane są, gdy jest mowa o budowie, przebudowie lub budowie obiektu budowlanego w oparciu o projekt. W przypadku schodów przy ul. Podjazd, inwestycja realizowana przez ZDiZ ze środków Rad Dzielnic zakładała remont odtworzenie stanu pierwotnego. Nie była to próba obniżenia kosztów inwestycji czy skrócenia czasu realizacji, zadanie było realizowane na wniosek Rady Dzielnicy czyli na wniosek mieszkańców, którzy to zadanie umieścili na liście priorytetów. Remont schodów był ważny między innymi ze względów bezpieczeństwa, na takie zadanie Rada Dzielnicy przeznaczyła środki. W przypadku tego remontu niemożliwe było zastosowanie Standardów dostępności dla Miasta Gdyni, między innymi z uwagi na ukształtowanie terenu i kolidującą infrastrukturę w tym miejscu.

Odnosząc się do pytania dot. infrastruktury dla osób niewidomych, wspomniane schody zlokalizowane pomiędzy ul. Kopernika, ul. Ujejskiego i ul. Orzeszkowej w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana posiadają nawierzchnię o fakturze ostrzegawczej. System informacji fakturowej będą posiadać również obecnie remontowane schody łączące ul. Żeliwną i ul. Sikorskiego w dzielnicy Pogórze. Przykładem zastosowania nawierzchni o fakturze ostrzegawczej są również między innymi schody pomiędzy ul. Wielkopolską, ul. Olgierda i ul. Witolda.

Wspomniana przez Redaktora inwestycja polegająca na przebudowie schodów na terenie szkoły SP 51 przy ul. J. Słowackiego została wykonana zgodnie z wytycznymi Standardów dostępności dla Gdyni. Przy przebudowie schodów zastosowano poniższe rozwiązania:

  • nawierzchnia schodów została wykonana z kostki antypoślizgowej,
  • zamontowano wzdłuż schodów poręcz o profilu okrągłym,
  • poręcz wysunięta została o 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień biegu schodów,
  • na końcach poręczy znajduje się krótka informacja językiem Braille’a,
  • przy schodach prowadzących w dół wykonano w odległości 60 cm od krawędzi najwyższego stopnia płytki z
  • fakturą bezpieczeństwa o szerokość 60,0 cm,
  • przed biegami schodowymi prowadzącymi do góry wykonano płytki chodnikowe ostrzegawcze o fakturze
  • bezpieczeństwa typu C1 o szerokości 90,0 cm,
  • wykonano malowanie narożników wszystkich stopni schodowych farbą ostrzegawczą w kolorze żółtym.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na konieczność zastosowania udogodnień dla osób niewidomych na schodach przy ul. Podjazd. Po przeanalizowaniu informujemy, że wkrótce nawierzchnia o fakturze ostrzegawczej zostanie tam zastosowana.

Pozdrawiam, Magdalena Wojtkiewicz”.

Należy zauważyć fakt, że stanowisko Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni jest sprzeczne ze sobą, ponieważ, z jednej strony stwierdza się, że inwestycja spełniają normy dostępności, a z drugiej strony stwierdza: „dziękujemy za zwrócenie uwagi na konieczność zastosowania udogodnień dla osób niewidomych na schodach przy ul. Podjazd. Po przeanalizowaniu informujemy, że wkrótce nawierzchnia o fakturze ostrzegawczej zostanie tam zastosowana”.

Tym samym należy stwierdzić, że poniosą koszty zastosowania na schodach przy w ciągu komunikacyjnym ul. Podjazd, Śląska, Morska nawierzchni o fakturze ostrzegawczej, tym samym miasto wydaje środki publiczne dwa razy na te same remonty.

Ze zdziwieniem zauważyć należy, iż:
– schody na terenie szkoły podstawowej nr 51 przy ul. J. Słowackiego mimo tego, że miasto stwierdzi, iż zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Standardów dostępności dla Gdyni, nie uwzględniają potrzeb osób – uczniów poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich, poprzez brak zastosowania rampy – antresol dla wózka.

Środki publiczne powinny być wydatkowane w ten sposób, aby nie trzeba było ich ponownie wydawać na te same modernizacje.

Budzi również wątpliwość stanowisko w zakresie modernizacji schodów zlokalizowanych pomiędzy ul. Kopernika, ul. Ujejskiego i ul. Orzeszkowej w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, bo również nie spełniają one norm tj. brak antresoli i rampy, dla wózków inwalidzkich.

Tym samym pytaniem otwartym jest, dlaczego miasto nie szanuje środków publicznych? Miejmy nadziej, że Prokuratura Rejonowa w Wejherowie sprawdzi, dlaczego miasto chce wydawać podwójnie środki publiczne na tę samą modernizację.

Autor

- Zastępca Redaktora Naczelnego Gazety Bałtyckiej, dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>