Petycja w sprawie niepełnosprawnych | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 16.11.2015

Petycja w sprawie niepełnosprawnych

W dniu 16.11.2015 Prezydent RP Andrzej Duda powołał Rząd Premier Beaty Szydło. Redakcja Gazety Bałtyckiej poparła petycję do nowo powołanej Premier Beaty Szydło. Petycja dotyczy przeprowadzenia zasadniczej zmiany w systemie świadczeń socjalnych, w przedmiocie renty socjalnej. Widząc znaczący problem społeczny w nierozwiązanej sprawie od 1989 roku, czyli od zmiany ustroju naszego Państwa.

NiepełnosprawnyOd 26 lat polskie elity polityczne bez względu na opcję polityczną zapomniały, a raczej nie chciały pamiętać, o osobach niepełnoprawnych, skazując je na wegetacje i odrzucenie społeczne.

Polskie Państwo jako jedne z nielicznych państw w Europie skazało osoby niepełnoprawne na społeczne odrzucenie poprzez brak zapewnienia osobom niepełnosprawnym środków do życia.

Widząc szansę, realną szansę jaką przyniosły tegoroczne wybory parlamentarne na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego postanowiliśmy na wystosowanie petycji do rządu Prawa i Sprawiedliwości w przedmiocie przeprowadzenia i prowadzenia realnej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych przebywających na rencie socjalnej.

Nasz projekt zakłada zmianę w systemie rent socjalnych polegającej na wprowadzeniu przepisu, który ma zrównać kwotę renty socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia.

Uważamy, że rząd Beaty Szydło ma wielką szansę na nadrobienie zaległości 26 lat wolnej Polski w dziedzinie osób niepełnosprawnych.

Inicjatywa zastała skierowana na ręce:

 1. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
 2. Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło.
 3. Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Senatu i bezpośrednio Marszałka Senatu z prośbą o podjęcie sprawy.
 5. Na ręce Poseł na Sejm RP Doroty Arciszewskiej- Mielewczyk.

Tak szerokie angażowanie i wystosowanie naszej petycji daje realną możliwość na realizację tego projektu.

Liczymy, że Prezydent RP jak i Premier Beaty Szydło podejmie realne prace ustawodawcze i rozwiąże ten wielki problem społeczny i moralny. Jednocześnie wysłaliśmy naszą petycję do Rzecznika Praw Obywatelskiego, licząc na wsparcie naszego projektu i koordynację prac ustawowych.

Będziemy czekać na odpowiedź i podjęcie prac przez Rząd Beaty Szydło. Do artykułu załączamy treść petycji, która dziś wpłynęła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelarii Prezydenta RP, do Biura Posłanki Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.

Liczymy na to, że przychyli się do naszej petycji.

Treść petycji

Bronisław Waśniewski – Ciechorski Gdynia, dnia 16.11.2015 roku
Ul. Legionów 107/M/1 , 81-472
Telefon : + 48 505144022
Dziennikarz Gazety Bałtyckiej Legitymacja Press : 0305/2015 Gazeta Bałtycka
E-mail : wasniewski1945@o2.pl

Prezes Rady Ministrów
Premier Beata Szydło

00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
kontakt@kprm.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Kontroli
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Skarg i Wniosków
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

Szanowna Pani Premier,
Petycja o zrównanie kwoty Renty Socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia

Na podstawie ustawy o petycjach (USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach1) i art. 221&1 kpa w imieniu swoim i Redakcji Gazety Bałtyckiej składam petycję w przedmiocie:
1) Zrównania kwoty Renty Socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia .

Uzasadnienie
Przeprowadzenie zmian w sposobie naliczania Renty Socjalnej węże się z
koniecznością zmiany Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

Stan obecny:

 1. Renta Socjalna wynosi 740 zł /brutto , po potrąceniu podatku dochodowego i
  na Ubezpieczenie Zdrowotne kwota do wypłaty to : 643.02 zł
 2. Wedle ww. danych dzienna stawka na wyżywienie wynosi : 20.74 zł

Do renty socjalnej uprawnione są osoby niepełnosprawne, wymagające stałej opieki i stałej pomocy drugiej osoby, wymagające specjalistycznej rehabilitacji , leków, często są to leki bardzo drogie.

Mają potrzeby jak każdy zdrowy człowiek tj.: uczestnictwa w życiu społecznym, pójście do kina ze znajomymi itp.

Kwota 20.70 zł jest kwotą upokarzającą osoby niepełnosprawne i nie dającą możliwości spełnienia podstawowych potrzeb życiowych. Poza jedzeniem są przecież środki czystości, prąd i czynsz, zakup wózków, naprawy wózków, ubranie, specjalistyczne buty i wiele innych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce jest 333200, co stanowi 10.7 % populacji w Polsce.

Mając na uwadze stan faktyczny proponuję:
1) wnoszę o zmianę Ustawy o ustawie o emeryturach i rentach zakładających zmianę filozofii wypłaty renty socjalnej.

Projekt musi zakładać, że kwota Renty Socjalnej jest równa kwocie najniższego wynagrodzenia.

Proponuję jako obywatel, przeprowadzenie zmian w rencie socjalnej i sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez zrównanie kwoty renty Socjalnej z kwotą najniższego wynagrodzenia.

Żaden Rząd po 1989 roku nie rozwiązał problemu osób niepełnosprawnych dając nim warunku godnego życia. Jest niedopuszczalne , że Polska kraj Unii Europejskiej i NATO nie widziało przez 26 lat Polskiej demokracji potrzeby stworzenia godnego systemu dla osób niepełnosprawnych dorosłych.

Jest konieczne przyjęcie nowelizacji ustawy o rencie socjalnej w kierunku zrównania kwoty renty socjalnej z kwotą minimalnego wynagrodzenia. Mając na względzie wysoki interes społeczny prowadzenie w/w zmian jest w pełni uzasadnione.

Z poważaniem
Bronisław Waśniewski Ciechorski

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Wyświetlono 6 komentarzy
Napisano
 1. Polonista pisze:

  Jestem oburzony, że Redakcja publikuje petycję swojego pracownika (podobno dziennikarza) nie poprawiając błędów. Inna sprawa, że Pan Waśniewski Ciechorski jest mistrzem złej polszczyzny.

  • Pianista pisze:

   Nie hejtuj buraku! Za każdym razem sie tu pojawiasz z jakimś hejtem. Daj se na wstrzymanie albo sie utop oszuście.

   • xxx pisze:

    Pianisto – Wielki Mistrzu Dobrych Manier. Jakiż tu hejt. To Redakcja nie dba o dobry wizerunek swojego dziennikarza. Przecież nie chodzi o to, by pisać byle jak. Media zawsze powinny dawać przykład poprawnej polszczyzny. A Pan Redaktor Waśniewski Ciechorski powinien mieć słuszny żal do starszych i bardziej doświadczonych kolegów, że puszczają niepoprawiony tekst.

 2. Polonista pisze:

  Cofam muj pierszy komentaż. Popieram petycje. Jest bardzo dobra. Pozdrawiam.

 3. Polonista pisze:

  Jednak można przeczytać i poprawić. Jest lepiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika