Startuje system teleopieki w woj. pomorskim | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 5.10.2012

Startuje system teleopieki w woj. pomorskim

W Sopocie odbyła się konferencja inaugurująca system teleopieki w województwie pomorskim. Gościem spotkania był Senator RP Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

W Sopocie zainaugurowano system teleopieki, który ma funkcjonować w całym województwie pomorskim.

polskie, podobnie jak cała Europa starzeje się. W perspektywie najbliższego ćwierćwiecza w naszym kraju liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 60%. Przed polityką społeczną stoją więc wyzwania dotyczące m.in. wprowadzania nowych rozwiązań w opiece nad seniorami.

Wśród istotnych problemów zgłaszanych przez seniorów w różnych badaniach, należy podkreślić osamotnienie spowodowane rozluźnieniem się więzów rodzinnych (duża odległość od zamieszkania dzieci i wnuków, ich kariery zawodowe) utrata współmałżonka, przyjaciół, znajomych co powoduje wycofanie się z życia społecznego.

Istotne dla wielu samorządów jest poszukiwanie systemowych rozwiązań umożliwiających osobom starszym możliwie jak najdłużej pozostawanie pełnosprawnymi członkami społeczeństwa. Takie możliwości daje m.in. teleopieka.

Podczas konferencji zatytułowanej „Możliwości rozwoju opieki nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki”, zorganizowanej przez Miasto Sopot oraz Fundację Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE zaprezentowane zostały nowe rozwiązania w zakresie wsparcia opieki nad seniorami.

Podczas otwarcia sopockiej konferencji Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski podkreślił jak ważne jest podejmowanie przez inicjatyw w celu zapewnienia wsparcia dla seniorów.

Senator RP Pan Mieczysław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przybliżył zebranym projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym. Podkreślił, że Sopot jest innowacyjny w zakresie wprowadzania wielu rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

W obliczu starzenia się polskiego społeczeństwa konieczne jest uporządkowanie systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi – przekonywał senator Augustyn. Przedstawione założenia zmian zakładają zdefiniowanie pojęcia niesamodzielności, opracowanie kryteriów jej orzekania oraz katalogu przysługujących osobom niesamodzielnym świadczeń dostępnych na podstawie specjalnych czeków (tzw. czeków opiekuńczych). Senator podkreślał, że jednym z kluczowych rozwiązań wspomagających osoby niesamodzielne może stać się teleopieka.

Nowe usługi w formie teleopieki mogą zapewnić wsparcie dla osób starszych poprzez rozwiązania technologiczne oraz rozwijaną przy teleopiece instytucję samopomocy – podkreślał Marek Wojda Prezes Zarządu Fundacji Innowacji Wspierających Niezależność Życia Seniorów EQUINOXE.

Teleopieka to system przywoławczy, którego celem jest natychmiastowa pomoc zgłaszającemu – działa 24 h, 7 dni w tygodniu. To 4 szybkie i proste etapy uzyskania pomocy w nagłym zdarzeniu – wskazywał Pan Marek Wojda.

  • Zgłoszenie – poprzez przyciśnięcie guzika w nadajniku (bransoletka lub wisiorek) aktywuje połączenie z centralą.
  • Odbiór zgłoszenia – zgłoszenie dociera do centrali, bez użycia telefonu Abonent może poprzez niewielki przekaźnik podjąć rozmowę z osobą dyżurującą.
  • Reakcja na zgłoszenie – w przypadkach tego wymagających osoba dyżurująca natychmiast uruchamia interwencję możliwie jak najszybszą drogą (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, komitet sąsiedzki) i jednocześnie, jeżeli sytuacja tego wymaga informuje służby systemu 112 pozostając jednocześnie w kontakcie z seniorem.
  • Kontrola – dyżurny pozostając w ciągłym kontakcie monitoruje przebieg interwencji aż do jej zakończenia i kontroluje czy wszystkie problemy zostały rozwiązane o czym informuje rodzinę i (lub) instytucje pomocy rodzinnej.

W trakcie sopockiej konferencji zainaugurowano system teleopieki w kilku samorządach województwa pomorskiego.

Wytypowani przez seniorzy z Sopotu, Gdańska, Pruszcza Gdańskiego, Kościerzyny oraz Chojnic otrzymali w ramach pilotażu w obecności przedstawicieli władz tych miejscowości urządzenia do teleopieki.

System przywoławczy oferowany przez Fundację Equinoxe różni się od innych tym, że włącza w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia bezpośrednio najbliższe otoczenie – rodzinę, sąsiadów, znajomych.

– Osoby starsze najlepiej czują się we własnym, dobrze im znanym środowisku – podkreśla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Teleopieka daje właśnie taką możliwość i dlatego może być ważnym elementem wspierającym usługi opiekuńcze.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Wyświetlono 1 Komentarz
Napisano
  1. Ratownik pisze:

    Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej prowadzi działania Sieci Życia od kilkudziesięciu lat. Można z ich sieci korzystać bezpłatnie – jest to społeczna organizacja działająca non-profit. Mają olbrzymie doświadczenie, na przestrzeni lat udzielili pomocy w wielu tysiącach przypadków. Można z korzystania z ich sieci zrezygnować z dnia na dzień, bez żadnych okresów wypowiedzenia itp. Myślę, że warto z ich działań korzystać.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika