Zaginięcie Iwony Wieczorek. Tym razem głos zabiera policja | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 24.07.2013

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Tym razem głos zabiera policja

wydała oświadczenie ws. zaginięcia Iwony Wieczorek.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Tym razem głos zabiera policja

„24 lipca br. w tygodniku Polityka ukazał się artykuł pt. „Zniknięta” dotyczący zaginięcia Iwony Wieczorek. Tezy zawarte w publikacji wprowadzają opinię publiczną w błąd i na siłę starają się wprowadzić wątek sensacyjny do prowadzonych przez funkcjonariuszy działań. Krytyczne uwagi dotyczące pracy funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku nie są poparte obiektywnymi faktami a subiektywną oceną osób, które nie znają aktualnego stanu sprawy.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to jedna z poważniejszych spraw prowadzonych przez pomorskich policjantów. Od trzech lat zajmują się nią policjanci ze specjalnej grupy operacyjno-dochodzeniowej powołanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Pomimo umorzenia tego śledztwa grupa nie została rozwiązana i nadal zajmuje się zaginięciem młodej kobiety. Policjanci pracujący przy tej sprawie w żadnym stopniu nie zaniedbali swoich obowiązków. Kontrola przeprowadzona przez Komendę Główną Policji wykazała, że praca wykrywacza była realizowana prawidłowo, zgodnie z policyjnym rzemiosłem. Sprawdzono wiele wątków i hipotez, zarówno krajowych jak i tych, które prowadziły poza granice kraju. Niestety do tej pory żadna z tych informacji nie potwierdziła się i nie doprowadziła do wyjaśnienia sprawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci zdobywający wiedzę za pomocą metod operacyjnych absolutnie nie mogą ujawniać jej osobom trzecim, a więc tym, które nie są związane z prowadzonymi działaniami policyjnymi. Przedostanie się zgromadzonych ustaleń i informacji do opinii publicznej spowodowałoby, że wykrycie ewentualnych osób mających związek z tym zaginięciem byłoby znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. Z logicznego punktu widzenia byłoby to najzwyczajniejszym ostrzeżeniem sprawcy na jakim etapie znajduje się proces wykrywaczy. Dlatego też, niezwykle ważnym jest, aby materiał operacyjny w takiej sprawie pozostał w tajemnicy.

Kontrowersje, które pojawiły się wokół sprawy spowodowane są nieznajomością obowiązujących w Policji przepisów i procedur. Opinie wygłaszane przez osoby niemające wglądu w zebrane materiały wypaczyły rzeczywisty obraz sytuacji oraz realizowanych przez funkcjonariuszy zadań poszukiwawczych. Słowa emerytowanego insp. w stanie spoczynku Marka Dyjasza – byłego dyrektora biura kryminalnego nie przedstawiają aktualnego stanu czynności dowodowych wykonywanych w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Zespół z Komendy Głównej Policji, o którym wspomina były dyrektor brał udział wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w dalszych czynnościach zmierzających do zweryfikowania wstępnie postawionej tezy. Jednak działania te nie potwierdziły tych hipotez. Wszystkie otrzymywane informacje zarówno od matki zaginionej jak i od innych osób, są traktowane poważnie, szczegółowo sprawdzane i przekazywane do prokuratury.

Na pewno sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek nie jest traktowana jak jedna z wielu, lecz uważana jest za priorytetową. Nadal prowadzone są czynności procesowe i pozaprocesowe dotyczące nowych wątków śledztwa (te które są opisywane w artykule nie potwierdziły się i zostały negatywnie zweryfikowane).

Pomimo różnych pojawiających się opinii i osądów, Policja jest instytucją działającą profesjonalnie i w oparciu o przepisy prawa. Obowiązkiem funkcjonariuszy bez względu na wszystko jest skupienie się nad realizowanym zadaniem i dołożeniem wszelkich starań, aby zadanie to zostało wykonane z należytą dokładnością.

mł.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku”

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika