„Liderzy z klimatem” poszukiwani! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie! | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 4.05.2016

„Liderzy z klimatem” poszukiwani! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie!

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „ nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

szkolenie-pomorskieAgenda szkolenia:

  1. Moduł szkoleniowy:
  2. Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?
  3. Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).
  4. Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.
  5. Możliwości redukcji indywidualnych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.
  6. Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.
  1.  Moduł warsztatowy:
  2. Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywnościekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Szkolenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne.

Szkolenie jest bezpłatne.

Prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Formularz zgłoszenia, regulamin, umowa i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”
ul. Polna 100, 87-100 Toruń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 604-994-128 lub e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika