LOTOS Kolej z najnowocześniejszą oczyszczalnią | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 12.07.2012

LOTOS Kolej z najnowocześniejszą oczyszczalnią

Spółka LOTOS Kolej, największy prywatny przewoźnik towarowy w kraju, uruchomiła dziś w Gdańsku zmodernizowaną instalację do czyszczenia cystern kolejowych. Dzięki modernizacji spółka znacznie rozszerzyła zakres świadczonych usług z myślą o obecnych i przyszłych klientach.

Za sprawą najnowocześniejszych technologii instalacja zapewnia przede wszystkim większe bezpieczeństwo pracowników, lepszą ochroną środowiska oraz znacznie obniża koszty czyszczenia cystern.

Zmodernizowana instalacja jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Nowa technologia mycia opiera się na zastosowaniu w pełni zautomatyzowanych, wysokociśnieniowych urządzeń i specjalnych rotacyjnych głowic myjących. Rozwiązania te w istotny sposób ograniczają emisję węglowodorów do atmosfery.

– Wszystkie procesy są zhermetyzowane i przez to przyjazne środowisku naturalnemu. Jednocześnie zastosowana technologia umożliwia czyszczenie większej liczby cystern przy zachowaniu wszystkich międzynarodowych standardów technicznych i znacznie mniejszemu zużyciu mediów – wymienia Jerzy Abram, dyrektor ds. zaopatrzenia i infrastruktury LOTOS Kolej.

Co równie ważne, nowa instalacja pozwala na skrócenie czasu czyszczenia cystern. Dzięki systemowi monitorującemu proces czyszczenia ryzyko skażenia środowiska jest praktycznie równe zeru.

Poza usprawnieniem procesu czyszczenia nowo otwarty obiekt umożliwia pozyskanie kolejnych kontraktów handlowych.

– Wszystko po to by przedstawić naszym klientom jeszcze bardziej kompletną i konkurencyjną ofertę – podkreśla Katarzyna Korowicka, dyrektor ds. handlu LOTOS Kolej. – Już dziś oferujemy szeroki asortyment usług. Do zadań z zakresu spedycji, przewozów czy wynajmu i serwisu technicznego wagonów doszło teraz czyszczenie cystern.

powstała w 2003 r. Dysponowała wówczas 6 lokomotywami manewrowymi i była w stanie przewieźć niecałe 200 tys. ton towarów rocznie.

Obecnie firma zarządza łącznie około stu lokomotywami elektrycznymi i spalinowymi, z których jedna trzecia to najnowocześniejsze pojazdy na świecie, wyprodukowane przez takich producentów, jak BOMBARDIER czy VOITH. LOTOS Kolej, jako jedyny przewoźnik obok Cargo, posiada dzisiaj możliwości realizacji przewozów pojedynczych przesyłek wagonowych.

Oprócz nowoczesnego taboru spółka zarządza zelektryfikowaną stacją zakładową w Gdańsku Olszynce oraz dysponuje nowatorskim, informatycznym systemem logistyki kolejowej (SLK), który umożliwia monitoring przesyłek w czasie rzeczywistym (za pomocą systemu GPS) i pozwala optymalizować koszty przewozów. Zastosowanie ww. rozwiązania przynosi spółce co roku znaczne oszczędności. Spółka uchodzi za jednego z najlepiej postrzeganych przez rynek przewoźników kolejowych, biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług.

Po pierwszym kwartale tego roku zwiększyła udziały w rynku przewozów towarowych do 7,77% wobec 6,81% w porównywalnym okresie 2011 roku (wg pracy przewozowej). To zapewniło kolejarzom z LOTOSU pozycję wicelidera rynku przewozów towarowych w Polsce.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika