Strażnik miejski sprawdzi, czym palisz w kominie. Kontrole domowych palenisk | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 7.03.2013

Strażnik miejski sprawdzi, czym palisz w kominie

zyskali nowe narzędzie w walce o czyste powietrze. To imienne upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta Gdańska, uprawniające do przeprowadzania kontroli domowych palenisk.

Strażnik miejski sprawdzi, czym palisz w kominieJakość atmosfery ma ogromne znaczenie dla zdrowia. Powietrze, którym oddychamy nie powinno zawierać substancji szkodliwych. Niestety w trakcie spalania odpadów w domowych piecach grzewczych do otoczenia przedostają się niebezpieczne trucizny w postaci pyłów, benzo(a)pirenu, cyjanowodoru oraz metali ciężkich. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 grudnia 2012 r. O odpadach, osoby termicznie przekształcające poza spalarnią odpadów podlegają karze aresztu albo grzywny.

Prawo ochrony środowiska pozwala samorządom na prowadzenie inspekcji środowiskowych, zgodnie z którymi kontroler upoważniony jest do wstępu na teren nieruchomości.

Za utrudnianie wstępu na teren posesji grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Samo odpadów zagrożone jest wysokim mandatem do 500 złotych lub grzywną do 5 000 złotych. Podczas inspekcji właściciele i zarządcy budynków informowani są o zakazie spalania w domowych paleniskach m.in. tworzyw sztucznych, opon, starych mebli oraz o szkodliwym wpływie spalania śmieci na zdrowie ludzkie.

W 202 roku podjęli 7 interwencji w związku ze odpadów wystawiając przy tym 160 mandatów na kwotę 8 600 złotych. Ponadto, w związku z naruszaniem przepisów z zakresu czystości i porządku na posesjach, funkcjonariusze reagowali 19 razy. Skontrolowano również 2322 gospodarstw domowych pod kątem posiadania i poprawnego zawarcia umów na wywóz nieczystości.

Do walki o jakość powietrza mogą włączyć się sami mieszkańcy. Straż miejska czeka na zgłoszenia dotyczące emisji szkodliwych pyłów i gazów pod bezpłatnym numerem alarmowym 986.

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika