Gdynia: Jest budżet, ale co będzie dalej? | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 31.12.2015

Gdynia: Jest budżet, ale co będzie dalej?

Wczoraj podczas sesji Rady Miasta Gdyni uchwalono budżet na 2016 rok.Przedstawiamy jego główne założenia.

gdynia

Główne założenia gdyńskiego budżetu na 2016 rok to:

Dochody miasta wyniosą 1.277.997.836 zł, w tym:

 • dochody bieżące w wysokości 1.182.241.825 zł
 • dochody majątkowe w wysokości 95.756.011 zł

Poziom wydatków wyniesie: 1.252.749.517zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 1.105.842.874 zł
 • wydatki majątkowe w wysokości 146.906.643 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

 • oświata i wychowanie  – 29,89% (to ważne, że dla władz miasta oświata jest najważniejsza)
 • transport i łączność –  22,70% (drogie miejsce to transport, jest czy będzie szansa na nowe linie autobusowe np. linia między Gdynią a Gdańskiem)
 • opieka społeczna – 10,21% (na trzecim miejscu jest opieka społeczna, tylko czy to idzie w parze z jakością? Jest jedno pytanie, dlaczego Gdynia nie rozwiązała wielkiego problemu osób głodnych i bezdomnych?)
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,50%
 • administracja publiczna – 6,96%. (Wydatki na administrację publiczną wydają się co najmniej o kilka procent za wysokie)

Nadwyżka w budżecie 25.248.319 zł. Planowane rozchody budżetu miasta są w wysokości 80.248.319 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 55.000.000 zł z tytułu przewidywanego kredytu długoterminowego. Budżet Miasta Gdyni 2016 r został więc zrównoważony na poziomie wartości: 1.332.997.836 zł. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Gdyni, bo w roku 2016 Gdynia będzie miała dużą nadwyżkę, jednak jest pytanie, czy będzie utrzymany zostanie rozwój Gdyni.

Niestety można także dostrzec brak chęci władz miasta w tym prezydenta do realizacji takich inwestycji jak:

 • Modernizacja węzła komunikacyjny między ulicami Śląską, Podjazd a 10 Lutego.
 • Wsparcie modernizacji przystanku Gdynia Redłowo – tak ważnego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Utworzenie wraz Sopotem i Gdańskiem linii autobusowej między tymi miastami.
 • Realizacja budowy mieszkań socjalnych dla osób potrzebujących.
 • Plan zapobiegania bezdomności.

Jest wielkim wstydem, że Wojciech Szczurek nie ma planu budowy mieszkań socjalnych, zamiast tego szykuje budowę nowej biznesowej dzielnicy dla najbogatszych. Efektem jest zjawisko wyludniania Gdyni.

Komentarz Zbigniewa Kozaka do budżetu:

kozak_zbigniew„Dla mnie niestety Gdynia od wielu lat jest w stagnacji gospodarczej, mimo ogromnych środków  płynących z Unii Europejskiej; Gdynia ich w pełni nie wykorzystała. Upadły wielkie zakłady związane z gospodarką morską, brak nowoczesnych zakładów na miarę XXI wieku opartych o gospodarkę innowacyjną. Rozwija się kultura, zwłaszcza branża filmowa i rozrywkowa; ale czy dochody z tej branży zastąpią dochody z gospodarki morskiej? Wątpię. Miasto jest bogate bogactwem swoich obywateli, a oni niestety uciekają z miasta za poszukiwaniem pracy na odpowiednim poziomie; tak jak ja.

Infrastruktura miasta jest zacofana; nadal mamy np. oświetlenie sodowe, które dwukrotnie jest bardziej energochłonne od oświetlenia ledowego. Wiele miast skorzystało choćby z programu SOWA, finansowanego ze środków UE. Gdynia za to ma pieniądze na inwestycje a la lotnisko lub szklane energochłonne domy… a  to rujnuje budżet miasta.

Co można powiedzieć o budżecie Gdyni? Liczby nie kłamią. Są mniejsze dochody miasta w stosunku do budżetu z roku 2015, również jest mniejszy budżet zrównoważony; ale za to wzrosły wydatki na administrację. To wystarczy, aby stwierdzić, że to już gorzej niż stagnacja, to zwijanie się dochodów miasta. Co będzie kiedy środki z UE się skończą – o tym lepiej o nie myśleć”.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika