Biuro Turystyczne Tramp ogłosiło upadłość. Niewypłacalność biura turystycznego z Gdyni | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 7.03.2013
Gdynia | Autor: Redakcja

Jest pierwsze w tym roku bankructwo biura turystycznego – Biuro TRAMP z Gdyni niewypłacalne

7 marca 2013 r. właściciel Biura Turystycznego TRAMP, wykonujący działalność w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 44, złożył oświadczenie o niewypłacalności. W chwili obecnej poza granicami naszego kraju nie ma klientów niewypłacalnego biura.

Jest pierwsze w tym roku bankructwo biura turystycznego - Biuro Tramp z Gdyni niewypłacalne

W związku z powyższym Pomorskiego uruchomi procedurę wynikającą w umów gwarancji ubezpieczeniowych posiadanych przez ww. organizatora turystyki w celu dokonania zwrotów wpłat wniesionych tytułem niezrealizowanych imprez turystycznych.

Informujemy, że Biuro Turystyczne TRAMP posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych :

Nr 00.870.239 z dnia 01.06.2012 r. wystawiona przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na sumę gwarancyjną 502.117,97 zł obejmującą swą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 25.07.2012 r. do dnia 24.07.2013 r.

Środki z umowy gwarancji ubezpieczeniowej przeznaczone są w tym przypadku na:
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz treścią umowy gwarancji ubezpieczeniowej nie podlegają zwrotowi ze środków ww. umowy gwarancji :

  • zakup pojedynczej usługi np. biletu lotniczego lub zakwaterowania, roszczenia z tytułu anulowanych przez klienta umów, które miały miejsce przed uruchomieniem środków z gwarancji;
  • dodatkowe koszty poniesione przez klientów np. zapłata za hotel, telefony, taksówki, zakup pożywienia itp.;
  • koszty ubezpieczeń fakultatywnych, jeżeli nie są wliczone w cenę imprezy;
  • koszty wszelkich świadczeń nie objętych umową, np. wycieczek wykupionych na miejscu od innych usługodawców;
  • za straty moralne.

Wszystkie osoby, które zawarły umowy o imprezę turystyczną z Biurem Turystycznym TRAMP informujemy, iż informacje dotyczące składania roszczeń, a także dokonywania zwrotów poszkodowanym klientom będą zamieszczane na stronie internetowej www.dt.pomorskie.eu

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika