Największe tegoroczne manerwy sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża „Wargacz 2014” | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 10.06.2014
Gdynia | Autor: Redakcja

Największe tegoroczne manerwy sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża „Wargacz 2014”

Rozpoczęła się faza morska największych tegorocznych manewrów sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża pod kryptonimem „Wargacz 2014”. Przez najbliższe 5 dni, w rejonie Zatoki Pomorskiej ćwiczyć będą trałowce, okręty transportowo – minowe, kutry transportowe oraz pomocnicze jednostki pływające: holownik, zbiornikowiec i stacja demagnetyzacyjna.

Największe tegoroczne manerwy sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża „Wargacz 2014”

Ćwiczące na morzu jednostki zostały zorganizowane w Okrętową Grupę Zadaniową (OGZ). Wspólnie z wydzielonymi siłami okrętowymi w ćwiczeniu uczestniczą pododdziały brzegowe 8.FOW. Manewry „Wargacz 2014” zostały podzielone na epizody szkoleniowe. Każdy z nich będzie obejmował różne zadania. Zaplanowano m.in. zadania minowe takie jak załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu stacji hydrolokacyjnych. Załogi ćwiczyć będą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza i wody. Okręty wykonają strzelania artyleryjskie i strzelania rakietowe do celów powietrznych i nawodnych. Prowadzone będą trałowania, operacje niszczenia min, a także obrona przed bronią masowego rażenia. Wspólnie ze śmigłowcem z Brygady Lotnictwa MW przeprowadzona zostanie akcja ratownicza – ewakuacja rannego z pokładu ćwiczącego okrętu. Prowadzone będzie również uzupełnianie zapasów na morzu. Scenariusz ćwiczeń zakłada, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów będą musiały realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie wzajemnie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych. Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczenia będzie załadunku na okręty transportowo – minowe Kołowych Transporterów Opancerzonych z 12. Brygady Zmechanizowanej. Jednostki brzegowe flotylli realizować będą zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego.

Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia okrętowych i brzegowych jednostek 8. FOW w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Obecnie, od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych zależy stabilny, niezagrożony rozwój gospodarki morskiej. Drogą morską transportowany jest największy tonaż towarów międzynarodowej wymiany handlowej. Podobne działania jednostki Marynarki Wojennej realizują także podczas ćwiczeń i operacji w ramach współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO i w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”.

tekst: kmdr ppor. Jacek Kwiatkowski, foto: Marcin Purman

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika