Szybka modernizacja gdyńskiego sądu - niezbędna | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.11.2015

Szybka modernizacja gdyńskiego sądu – niezbędna

Kompleksowa modernizacja obiektów Sądu Rejonowego w Gdyni, z dostosowaniem ich do wytycznych projektowania budynków dla sądów powszechnych opracowanych przez Ministerstwa Sprawiedliwości, z uwzględnieniem dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych R1; planowane jest na 2022 rok. Przy założeniu, że budżet Państwa utrzyma inwestycje na obecnym poziomie.

sad_rejonowy_w_gdyni

R1; Modernizacja i dostosowania budynków Sądu Rejonowego w Gdyni realizowana będzie w kilku etapach – informuje Marian Pieńczewski, Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Etapy obejmują:

 • Przygotowanie zadania inwestycyjnego budowy łącznika pomiędzy budynkami A i B. Etap ten obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej w 206 roku w ramach możliwości budżetu sądownictwa. Planowane wprowadzenie zadania do realizacji w zależności od możliwości finansowych w 2016 roku z terminem zakończenia prac w 2018 roku.
 • Po oddaniu do użytkowania nowo wybudowanego łącznika w 208 roku rozpoczęcie prac romontowo-adaptacyjnych obejmujących między innymi dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w częściach A i B.
 • Przygotowanie zadania inwestycji budowy nowych 4 sal rozpraw i archiwów na terenie wewnętrznych sądu. Opracowanie dokumentacji w 208 roku. Planowanie wprowadzenie zadania do realizacji w zależności od możliwości finansowych w 2019 z terminem zakończenia prac w 2021 roku.

W dniu 9.11.2015 zastała wysłana petycja do Ministra Sprawiedliwości z odpisem do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Petycja do Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie:

 1. Nadzwyczajne dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych w Sądzie Rejonowym w Gdyni podlegającej na dostosowaniu budynków A i B Sądu Rejonowego w Gdyni do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Zmianę typu modernizacji z typu etapowego na typ kompleksowy poprzez dokonanie modernizacji Sądu Rejonowego w Gdyni do końca 207 roku przez nadzwyczajne dofinansowanie modernizacji i przebudowy Sądu Rejonowego w Gdyni.

Stan obecny planowanych czynności modernizacyjnych zakłada realizację modernizacji do roku 2022.

Petycja obejmuje wnioski o:

 1. Nadzwyczajne przyznanie dotacji celowej Ministra Sprawiedliwości w celu przeprowadzenia modernizacji Sądu Rejonowego w Gdynia budynki A i B do końca 207 roku.
 2. Zmianę decyzji Dyrektora Departamentu Budżetu Efektywności Finansowej w zakresie uniemożliwienia dyrekcji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku realizację przeprowadzenia kompleksowej modernizacji Sądu Rejonowego w Gdyni poprzez przyznanie środków budżetowych na realizacje pełnej i kompleksowej modernizacji w 207 roku. Obecny budżet dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku nie pozwala na realizacje planowanej modernizacji w Sądzie Rejonowym w Gdyni do końca 2017 roku.

Przyznanie przez Ministra Sprawiedliwości nadzwyczajnego dofinansowania do przeprowadzenia modernizacji Sądu Rejonowego w Gdyni budynku A i B jest w pełni usprawiedliwione.

Obecny harmonogram prac modernizacyjno-budowlanych jest znacznie wydłuża stan niedostosowania Sądu Rejonowego w Gdyni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedstawiam harmonogram prac modernizacyjno-budowlanych, który winien być
przeprowadzony:

 • Sporządzenie do końca Maja 206 dokumentacji projektowa budowlanej
  budynki A i B w/w Sądu.
 • Ogłoszenie procedury przetargowej na wykonanie prac budowlanych do
  końca Września 2016 budynki A i B w/w Sądu wedle projektu.
 • Rozpoczęcie prac budowlany w Styczniu 2017 w budynkach A i B Sądu
  Re-jonowego w Gdyni .

Powyższy harmonogram jest możliwy do realizacji, należy dofinansować poprzez nadzwyczajne przyznanie dotacji na opisaną inwestycję. Przyjęcie modernizacji etapowej jest błędem. Należy stwierdzić, że prowadzenie modernizacji etapowej jest znacznie droższe i dłuższe.

W przedmiotowej sprawie należy przejąć modernizację kompleksową i zrealizować do końca 2017 roku, gdyż opisana sprawa jest priorytetem dla pomorskiego wymiaru sprawiedliwości.

Przyjęcie terminu 2022 rok przez dyrekcję Sądu Apelacyjnego w Gdańsku jako terminu zakończenia modernizacji jest niedopuszczalne, mając na uwadze interes społeczny polegający na powszechnej dostępności do wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego też należy:

 1. Przeprowadzenie pełnej i kompleksowej modernizacji Sądu Rejonowego
  w Gdyni budynki A i B do końca 2017 roku.

Wnoszę o:

 1. Pilne przeanalizowanie budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości przez
  Ministra Sprawiedliwości i przyznanie Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w
  Gdańsku specjalnego dofinansowania do realizacji zaplanowanej modernizacji
  do końca 2017 roku wedle wymienionego harmonogramu.
 2. Zmianę typu modernizacji z typu etapowego na typ kompleksowy.

Jednocześnie wyrażam pełne uznanie dla Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i jego osiągnięć w zakresie modernizacyjnych. Trzeba umożliwić dyrekcji Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przeprowadzenie kompleksowej i zaplanowanej modernizacji już w 2017 roku. Ministerstwo Sprawiedliwości musi zmienić filozofię przeprowadzonej modernizacji, z kroczącej na kompleksową .

Dlatego zwracam się do Pana Ministra o doprowadzenie do modernizacji Sądu Rejonowego w Gdyni wedle projektu zawartego w piśmie z dnia 17.11.2015 I.7.2015/2 Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – w roku 2016 lub 2017, gdyż jest to społecznie uzasadnione.

Miejmy nadzieje, że nowy Rząd zadba o przeprowadzenie modernizacji Sądu Rejonowego w Gdyni już 2017 roku. Przypomnieć tu należy, że 1934 roku budowa całego budynku A Sądu Rejonowego w Gdyni zajęła zaledwie 9 miesięcy.

Autor

- dziennikarz śledczy Gazety Bałtyckiej, kierownik redakcji ds. rozwoju. Specjalizuje się w tematyce społeczno-prawnej. Archiwista II stopnia (kursy archiwalne w Archiwum Państwowym w Gdańsku), Członek stały Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (prawo do prowadzenia badań historycznych), miłośnik Gdyni, członek Towarzystwa Miłośników Gdyni. Hobby – prawo. Jest członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>