Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne efekty dostępu do nowoczesnych terapii lekowych | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.06.2015

Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne efekty dostępu do nowoczesnych terapii lekowych

Poziom wydatków na innowacje na jednego mieszkańca w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej. Wstępem do zmiany polityki inwestycji w obszarze ochrony zdrowia i wartością jaką dla społeczeństwa stanowią nowoczesne terapie będzie debata „Rozwój medycyny a rozwój gospodarki”, która odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Medycznego w Gdańsku.

laboratorium

W dyskusji udział wezmą m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Mateusz Szczurek, Minister Finansów, Janusz Lewandowski deputowany do Parlamentu Europejskiego, Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMY.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i starzenie się europejskich społeczeństw skłania rządy, od Lizbony po Wilno, do przewartościowania roli innowacji w ochronie zdrowia.Znaczenie postępów biotechnologii i naukach medycznych dla zdrowia populacji i kondycji gospodarki rośnie w miarę jak kolejne pokolenia Europejczyków opuszczają rynek pracy. Nowoczesne terapie mają teraz nie tylko leczyć i poprawiać komfort pacjentów, ale także umożliwiać powrót do pracy i wzrost produktywności,a w efekcie generować wzrost gospodarczy. Jak pokazuje przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) raport „Health&Growth” większy nacisk na wykorzystanie innowacyjnych, skutecznych terapii stanowi remedium na wiele problemów współczesnej Europy zrodzonych przez demografię – od spadku przychodów budżetowych, przez konkurencyjność gospodarki aż po długofalowe obniżenie wydatków płatnika publicznego.

„Z podobnymi wyzwaniami jak pozostałe kraje Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości mierzyć się będzie także Polska. Dlatego INFARMA zdecydowała się na wypracowanie lokalnej wersji dokumentu EFPIA. Pozwoli on już dziś rozpocząć merytoryczną dyskusję nad rolą, jaką efektywny system ochrony zdrowia, oparty na szerszym wykorzystaniu innowacji, może odegrać w poprawie zdrowotności polskiego społeczeństwa i rozwoju gospodarki.” – stwierdził w komentarzu do wyników raportu Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Na potrzeby dokumentu wartość nowoczesnych terapii ujęta jest w pięć kluczowych obszarów – wydłużenie i poprawa jakości życia, długofalowe ograniczenie wydatków na zabezpieczenie społeczne i ochronę zdrowia, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym, stymulowanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także rozwoju wiedzy medycznej. INFARMA przygotowała polską edycję projektu „Health&Growth” pod roboczym tytułem „Wartość innowacyjnych, skutecznych terapii”. Podobnie europejski odpowiednik, opiera się o konkretne wyliczenia i dane. Z perspektywy wkładu innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w realizację długofalowych celów Państwa.

Zarówno eksperci jak i decydenci mają świadomość, że to m.in. w centra badań i rozwoju, poprawa warunków prowadzenia badań klinicznych, a przede wszystkim większy dostęp pacjentów do skutecznych, innowacyjnych terapii stanowią najbardziej wartościową odpowiedź na dzisiejsze i przyszłe problemy Polski. Choć jak wskazuje INFARMA, poziom wydatków na innowacje na jednego mieszkańca w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej, organizowana w ramach Europejskiego Kongresu Medycznego debata „Rozwój medycyny a rozwój gospodarki” stanowi próbę rozpoczęcia dialogi z administracją rządową i dążenia do międzyresortowej współpracy na rzecz stworzenia korzystnego ekosystemu dla rozwoju i stosowania innowacji. Debatę poprzedzi wystąpienie Dyrektora Generalnego EFPIA – Richarda Bergströma, który przedstawi kwestie dostępu do innowacji w kontekście europejskim.

– Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do nowoczesnego leczenia. Jednak wartość jaką dla Polski mogą mieć nowoczesne terapie, to także poprawa kondycji i konkurencyjności naszej gospodarki. Mamy nadzieję, że ich znaczenie zaczynają dostrzegać także decydenci w Polsce – podkreśla Ewa Grenda, Prezes Zarządu INFARMY.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika