Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne efekty dostępu do nowoczesnych terapii lekowych | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.06.2015

Zdrowotne, społeczne i ekonomiczne efekty dostępu do nowoczesnych terapii lekowych

Poziom wydatków na innowacje na jednego mieszkańca w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej. Wstępem do zmiany polityki inwestycji w obszarze ochrony zdrowia i wartością jaką dla społeczeństwa stanowią nowoczesne terapie będzie debata „Rozwój medycyny a rozwój gospodarki”, która odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Medycznego w Gdańsku.

laboratorium

W dyskusji udział wezmą m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Mateusz Szczurek, Minister Finansów, Janusz Lewandowski deputowany do Parlamentu Europejskiego, Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMY.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i starzenie się europejskich społeczeństw skłania rządy, od Lizbony po Wilno, do przewartościowania roli innowacji w ochronie zdrowia.Znaczenie postępów biotechnologii i naukach medycznych dla zdrowia populacji i kondycji gospodarki rośnie w miarę jak kolejne pokolenia Europejczyków