Rusza projekt "Natura i gospodarka - podstawy dialogu" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 8.04.2013

Rusza projekt „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”

realizuje projekt „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”. Celem projektu jest tworzenie Partnerstw Naturowych, w które zaangażowani są przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu (IOB), jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Rusza projekt "Natura i gospodarka - podstawy dialogu"

Bardzo istotne jest stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Czym są Partnerstwa Naturowe?

To forma współpracy między przedsiębiorcami, IOB (np. izby gospodarcze, parki naukowo-technologiczne, centra wspierania przedsiębiorczości), organami administracji publicznej.

W ramach Partnerstw Naturowych instytucje otoczenia biznesu współpracują z grupami przedsiębiorców. Inicjatywa ta, może skupiać się wokół wybranego rodzaju działalności gospodarczej, branży, typu obszaru Natura 2000 oraz zasięgu oddziaływania Partnerstwa.

Celem tych działań jest przygotowanie m.in. propozycji rekomendacji dot. rozwiązań systemowych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura2000, a także propagowanie korzyści płynących z działalności w specyficznych uwarunkowaniach Natura 2000 i wypracowanych (w czasie realizacji projektu) dobrych praktyk w tym zakresie.

W ramach projektu zadaniem każdego z Liderów jest organizacja i przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców. Ich celem jest przedstawienie informacji dotyczących możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 lub w jej sąsiedztwie oraz zainicjowanie współpracy przedsiębiorców w ramach Partnerstw Naturowych.

Spotkania w dużej mierze mają charakter warsztatowy, co umożliwi m.in. sprecyzowanie wspólnej wizji Partnerstwa, określenie potrzeb przedsiębiorców w zakresie inwestowania na obszarach chronionych i wypracowanie rekomendacji odnośnie dalszych działań Partnerstwa.

W związku z prowadzonymi działaniami w ramach Partnerstwa Naturowego, zaprasza przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 na spotkania informacyjne.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://dialog.gdos.gov.pl

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika