Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu na Zaspie | Gazeta Bałtycka