Pierwsze decyzje nowych władz PZT | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 25.05.2017

Pierwsze decyzje nowych władz PZT

Nowy – wybrany w sobotę, 20 maja – Zarząd Polskiego Związku Tenisowego zebrał się po raz pierwszy 24 maja w Warszawie i obradował przez blisko 7 godzin. Oprócz członków Zarządu wzięli w nim udział członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście, co ma być stałym dobrym obyczajem nowych władz. Chcemy bowiem, aby nasze prace były maksymalnie otwarte i transparentne, a decyzje podejmowane kolegialnie, po jak najszerszej dyskusji.

Zgodnie ze Statutem na początku zebrania 9-osobowy Zarząd, kierowany przez prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego, ukonstytuował się i zatwierdził regulamin swoich obrad, a następnie wybrał pozostałe osoby funkcyjne. I tak, wiceprezesami Zarządu PZT zostali:

– do spraw organizacyjnych: Jarosław Kowalewski

– do spraw sportowych: Dariusz Łukaszewski

– do spraw rozwoju i kontaktów z Wojewódzkimi ZT PZT: Dariusz Saletra

Na sekretarza generalnego wybrano Sławomira Kimaszewskiego, a na skarbnika – Kamillę Morawską. Za kontakty zewnętrzne odpowiedzialny będzie Tomasz Wolfke. Bez konkretnego przydziału pozostali na razie Mikołaj Franas i Ryszard Robaszkiewicz. „Na razie”, bo będą mieli oczywiście możliwość aktywnego działania w Komisjach Zarządu, które zostaną powołane przy następnej okazji.

W celu maksymalnego usprawnienia działalności w trudnym okresie przejmowania kierowania związkiem po poprzednich władzach, Zarząd podjął uchwałę o ustanowieniu prokurenta, którym będzie Magdalena Rejniak-Romer. Powołano również pełnomocników:

– do spraw sportowych: Wojciech Andrzejewski

– do spraw finansowo-księgowych: Sylwia Szymańska

Postanowiono także, że w obsłudze prawnej pomagał będzie mecenas Jacek Wojtyżak, partner we wrocławskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej Wojtyżak – Michalska.

Zły stan finansów to na dziś najpilniejsza ze spraw bieżących omawianych w drugiej części posiedzenia. Dyskutowano zatem o wszelkich sposobach naprawy – od szukania oszczędności w działalności, przez np. znalezienie tańszego lokalu na siedzibę Biura PZT, po metody pozyskiwania sponsorów. „Po drodze” były m.in.:

– przegląd umów (ponad 150 rocznie) zawieranych przez poprzednie władze,

– zlecenie zewnętrznego audytu prawno-finansowego,

– perspektywy rozwoju programu licencyjnego PZT,

– wyprowadzenie na plus działalności gospodarczej (także spółka Tenis Polski),

– naprawienie zepsutych przez poprzednie relacji z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Podjęto również uchwały o cofnięciu rekomendacji na członka Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego byłemu prezesowi Jackowi Muzolfowi i rekomendowanie w jego miejsce Adama Hofmana.

[źródło: Polski Związek Tenisowy]

Autor

- żurnalista, komentator sportowy. Miłośnik piłki nożnej i sympatyk tenisa ziemnego. Meloman, interesuje się geografią, historią, kinematografią i polityką. E-mail: raffalb@o2.pl

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>