Zostań rodziną zastępczą | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 29.05.2013

Zostań rodziną zastępczą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczął kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. W miejscach publicznych, m.in. na słupach, w urzędach, przychodniach oraz bibliotekach pojawiły się plakaty oraz ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze.

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą

Również w sopockich kościołach podczas niedzielnych nabożeństw, księża informowali parafian o kampanii i zachęcali do zapoznania się z ideą rodzicielstwa zastępczego.

Jak mówi Urszula Szymańska – kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u – to właśnie po takiej akcji informacyjnej, prowadzonej w kościołach zgłosiło się do nas małżeństwo, które po przeszkoleniu i odpowiednim przygotowaniu zostało pierwszą „sopocką” rodziną zastępczą. Było to w roku 2001.

Od kilku lat w całej Polsce 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto jest podziękowaniem dla wielu wspaniałych ludzi, którzy opiekują się dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi, którymi rodzice biologiczni z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zająć – dodaje Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u. Dzięki rodzicom zastępczym dzieci te mają szansę na doświadczenie troskliwej opieki, ciepłego i przyjaznego domu oraz miłości. Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych itd.). W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na prawidłowy rozwój i wychowywanie się w ciepłej rodzinnej atmosferze.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie już od 10 lat organizuje obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz kampanię Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą! Poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą i zachęcamy do podjęcia tej pięknej misji – mówi Urszula Szymańska. Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony Ośrodka. Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. Rodzice zastępczy ponadto mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia oraz otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka warunków, m.in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem. I oczywiście najważniejsza się motywacja – podkreśla Urszula Szymańska. Dlatego kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą testy psychologiczne, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz specjalistyczne szkolenie. Każda rodzina zastępcza znajduje się pod nadzorem i opieką koordynatora pieczy zastępczej, który służy rodzinie wsparciem i jeśli jest taka potrzeba organizuje specjalistyczną pomoc, np. psychologa.

Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom…

Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą. Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl

Autor

- dziennikarka Gazety Bałtyckiej.

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika