Chcesz pracować w policji? Musisz wysłać zgłoszenie e-mailem | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 8.01.2013

Chcesz pracować w policji? Musisz wysłać zgłoszenie e-mailem

Od 8 stycznia br. obowiązują w zakresie przyjmowania dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa pomorskiego. Rejestracja będzie odbywać się drogą elektroniczną.

0d 8 stycznia 2013 roku od godz. 8:00 składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się wyłącznie poprzez uprzednią rejestrację elektroniczną na adres e-mailowy: dobor@gd.policja.gov.pl. W temacie maila należy wpisać: Rejestracja kandydata do służby, a w treści e-maila podać wyłącznie imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail (do e-maila nie należy załączać dokumentów!).

Zgodnie z kolejnością zgłoszeń kandydatowi zostanie przypisany odpowiedni numer interesanta, na podstawie którego zostanie wskazany telefonicznie lub drogą e-mailową termin do osobistego stawienia się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przy ul. Okopowej 15 w celu złożenia wymaganych dokumentów.

Wymienione dokumenty zarejestrowani kandydaci składać będą w Wydziale Kadr i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w każdy wtorek i czwartek w godz. 8:00 – 14:00 przy ul. Okopowej 15 w pokojach nr 8, 10 lub 11. Dodatkowe informacje kandydaci mogą uzyskać pod nr. tel. 58 32 15 198, 58 32 15 161, 58 32 15 500, 58 32 15 556, 58 32 15 273.

Z chwilą, gdy ilość zgłoszeń kandydatów do służby w Policji w ocenie koordynatora zespołu doboru będzie wystarczająca tj. adekwatna do potrzeb kadrowych pomorskiej Policji, Naczelnik Wydziału Kadr i KWP w Gdańsku wystąpi pisemnie z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku o zaprzestanie rejestracji osób ubiegających się o przyjęcie do służby.

Więcej informacji o doborze można znaleźć w zakładce „Praca – Dobór do służby” znajdującej się na stronie www.pomorska.policja.gov.pl

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>