Do Gdańska przyjechali naukowcy z całego kraju. "Atmosfera była doskonała" | Gazeta Bałtycka
Opublikowano: 18.09.2013

Do Gdańska przyjechali naukowcy z całego kraju. „Atmosfera była doskonała”

To wydarzenie przyniosło wiele niespodzianek. Już samo spotkanie intelektualistów z całej Polski było wielką wartością, a udział wielu młodych ludzi to znak, że nauka może łączyć pokolenia – w ten sposób organizatorzy podsumowują ogólnopolską, naukową konferencję zatytułowaną „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”, która odbyła się 17 września 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

„Atmosfera była doskonała” – zakończyła się konferencja pt. Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

Chęć uczestnictwa w konferencji wyrazili także zagraniczni, m. in. z Białorusi i Serbii, jednakże nie mogli być w tym dniu obecni w Gdańsku. Ale teksty ich referatu ukażą się w tomiku pokonferencyjnym.

Szczególną uwagę uczestników zwróciło wystąpienie profesora Tadeusza Linknera, badacza literatury, który zaprezentował fragmenty wypracowań uczniów gimnazjum pod zaborem pruskim.

„Atmosfera była doskonała” – zakończyła się konferencja pt. Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

Prof. Tadeusz Linkner wygłosił referat pt. Wypracowania pisane po polsku na Kaszubach pod pruskim zaborem. (Fot. Gazeta Bałtycka)

– To niewątpliwie była spora niespodzianka tej konferencji – mówi Małgorzata Klinkosz, współorganizatorka konferencji. – Pan profesor wygłosił wnikliwy, wielowątkowy referat, w który zwrócił uwagę na kondycję polskiej edukacji. Pokazał jak dużymi umiejętnościami dysponowali na przełomie XVIII i XIX wieku.

Sporo wystąpień dotyczyło Kaszub i to także warto zaznaczyć, ponieważ konferencja pokazała, że twórczość kaszubska to nie tylko literatura. To także historia, kultura i język – a o tym wszystkim naprawdę warto mówić.

„Atmosfera była doskonała” – zakończyła się konferencja pt. Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś

Prof. Jadwiga Zieniukowa. (Fot. Gazeta Bałtycka)

Uczestniczy konferencji zwrócili uwagę na interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia. – Na wyróżnienie zasługuje wielowątkowość konferencji – mówi Małgorzata Milewska- Stawiany. – Mowa była o literaturze, kulturze, języku, które się wzajemnie przenikają. Uważam, że mówienie o tym jest bardzo wartościowe i znacznie poszerza horyzonty badaczy.

Konferencji była twórcza. – Atmosfera była doskonała – podsumowuje Lucyna Warda-Radys – Widać było wzajemną życzliwość, szacunek i wyrozumiałość, co powodowało, że konferencja miała bardzo twórczy charakter.

(Fot. Gazeta Bałtycka)

Organizatorzy już teraz zapowiadają, że kolejne konferencje będą jeszcze bardziej otwarte na młodych intelektualistów. – Już myślimy o zorganizowaniu panelu studenckiego, czyli miejsca, w którym młodzież – studenci a być może także licealiści, będą mieli możliwość wystąpienia i zaprezentowania swoich przemyśleń – mówi Małgorzata Klinkosz. – To niewątpliwie byłaby duża wartość.

patronat_medialnyPatronem medialnym konferencji był portal Gazeta Bałtycka.

Autor

- Gazeta Bałtycka

Dodaj komentarz

XHTML: Można użyć znaczników html: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>Moto Replika